УКРАИНА

1994

Податоците за бројот на македонските иселеници во Украина се од Заводот за статистика на Република Македонија, според Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Според нив, во Украина живеат и работат вкупно 9 македонски државјани:

Македонци – 5

Албанци –

Турци –

Роми –

Власи –

Срби –

Други – 4

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.