Финска

2008

Податоците за македонските иселеници во Финска, добиени од Заводот за статистика на Финска, со важност заклучно со 31.12.2008 година  можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://www.stat.fi . Според податоците од добиен од Заводот за статистика, во Финска живеат  676 иселеници од Македонија.

 

2005

Податоците за македонските иселеници во Финска, добиени од Заводот за статистика на Финска, со важност заклучно со 31.12.2005 година  можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот http://www.stat.fi . Според податоците од добиен од Заводот за статистика, во Финска живееле  163 иселеници од Македонија.