ХОЛАНДИЈА

2001

Податоците за бројот на иселениците од Македонија  во Кралството Холандија,  добиени од бирото за статистика, може да се најдат на нивната WEB  страница http://www.cbs.nl. Според податоците од Бирото за Статистика во Холандија живеат 907  иселеници од Македонија.


1994

Податоците за бројот на македонските иселеници во Холандија се од Заводот за статистика на Република Македонија, според Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Според нив, во Холандија живееле и работеле вкупно 1091 македонски државјани:

Македонци – 851

Албанци – 63

Турци – 100

Роми – 36

Власи – 2

Срби – 13

Други – 23

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.