ХРВАТСКА

2001

Податоците за македонските иселеници во Република Хрватска  според податок од пописот од  2001 година изведен од Бирото за Статистика на Република Хрватска може да се најдат на нивната WEB  страницата http://www.dzs.hr. Според податоците од Бирото за Статистика на Република Хрватска во  Хрватска живеат 8 842 иселеници од Македонија.