ШВАЈЦАРИЈА

 2006

Податоците за македонските иселеници во Швајцарија според пописот од 2006 година, добиена од Заводот за статистика на Швајцарија можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index.html. Според податоците од Статистичкиот Завод, во Швајцарија живеат 60 141 иселеник од Македонија.


2001

Податоците за бројот на македонските иселеници во Швајцарија се добиени од Министерството за надворешни работи на Република Македонија според кои во Швајцарија живееле и работеле 53 907 македонски државјани.


1994

Според Заводот за статистика на Република Македонија, од Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија во Швајцарија живееле и работеле вкупно 19 899 македонски државјани:

Македонци – 5255

Албанци – 13587

Турци – 502

Роми – 222

Власи – 9

Срби – 75

Други – 214

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.