Вести

17.12.18 - 0:08

Aгенција за иселеништво

Добро утро од куд #Аминта и #Мајовци ... Види повеќеВиди помалку

Фолклорната група на МКД Свети Кирил и Методиј, Трентино Ви посакува
Среќни Празници!
... Види повеќеВиди помалку

Фолклорната група на МКД Свети Кирил и Методиј, Трентино Ви посакува 
Среќни Празници!

15.12.18 - 15:29

Aгенција за иселеништво

МРЕЖА НА СОРАБОТКА ЗА НОВОДОЈДЕНИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО ШВЕДСКА

Македонскиот сојуз неодамна организираше конференција во соработка со АБФ Förbundet, која беше посветена на формирање мрежа на соработка и планирање активности со цел да се остварат подобри контакти со новодојдените Македонци во Шведска, да се поттикне нивното интересирање да се вклучат во активностите и да се зачленат во македонските друштва и клубови.

На конференцијата учествуваа претставници на Претседателството на Македонскиот сојуз, претставници на управните одбори на друштвата и клубовите и повеќемина наставници по мајчин јазик од разни градови.

Беа презентирани предлози и сугестии, врз чија основа ќе се работи во наредниот период.

 Модернизирање и осовремнување на постоечките простории на македонските друштва и клубови се смета за важна претпоствка кога станува збор за привлекување нови членови.

 Набавка на техничка опрема (компјутери, пројектори, проекции на филмови).

 Организирање на информативни средби и предавања во друштвата за новодојдените од Македонија (прашања поврзани со осигурувања, здравствениот систем, образованието, вработувањата и пазарот на труд и др.)

 Подмладување на составот на управните одбопри во друштвата е неопходно со цел да се иницираат нови активности за деца и млади, во духот на современиот миг на живеење.

 Поредовно информирање за тековните активности во друштвата преку Facebok, флајери и друг вид дигитални и печатени материјали.

 Организирање на студијски кружоци за возрасни во соработка со АБФ (studiecirklar) во просториите на друштвата, за учење на шведскиот јазик.

 Поголема соработка со наставниците по мајчин јазик околу осмислување разновидни културни активности.

 Почитување на желбите на членовите околу содржините на дејноста во друштвата и клубовите, со јасни заложби за напоредно почитување на рамнопреавноста меѓу половите.

 Македонскиот сојуз да ги координира горенаведените предлози и активности во соработка со управните одбори на друштвата и клубовите.

Со активностите насочени кон воспоставување контакт со новодојдените македонски граѓани и нивно привлекување во македонските друштва и клубови ќе раководи Претседателството на Македонскиот сојуз, кое за таа цел директно ќе соработува со новоформираната РАБОТНА ГРУПА составена од наставници и претставници (информатори) од друштвата и клубовите.

За КООРДИНАТОР на оваа работна група е избрана Тереза Шалевска-Мирчева.

Oтворена e посебна страница на Facebok, под наслов Nyanlända i Sverige/Новодојдени во Шведска, која ќе служи како платформа на работната група, a на која ќе бидат објавувани исклучиво корисни информации, соопштенија и други материјали што ќе бидат од интерес за олеснување на работата околу воспоставување контакти со новодојдените македонски граѓани во Шведска.
... Види повеќеВиди помалку

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ВО ОСИЕК

На 15 и 16 декември со почеток во 17 часот ќе се одржи културна презентација на „Денови на македонскиот филм“ во Осиек, Република Хрватска.
Пред тамошната публика ќе се одржат две проекции на филмовите „Три дена во септември“ во режија на Даријан Пејовски и „Елегија за тебе“ во режија на Васил Зафирчев.
Покровител на настанот е Советот за национално малцинство на Република Хрватска.
... Види повеќеВиди помалку

ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ВО ОСИЕК

На 15 и 16 декември со почеток во 17 часот ќе се одржи културна презентација на „Денови на македонскиот филм“ во Осиек, Република Хрватска.
Пред тамошната публика ќе се одржат две проекции на филмовите „Три дена во септември“ во режија на Даријан Пејовски и „Елегија за тебе“ во режија на Васил Зафирчев.
Покровител на настанот е Советот за национално малцинство на Република Хрватска.

КОНЦЕРТ НА АНСАМБЛОТ „ОТЕКС“ ВО ЗАГРЕБ
На 14 декември (петок) со почеток во 18:30 часот во Културниот центар во Травно, Загреб, ќе се одржи концерт на Фолклорниот ансамбл „Отекс фолк“ од Охрид.
Организатор на овој културен настан е Советот на македонското национално малцинство на Загреб, Република Хрватска.
... Види повеќеВиди помалку

КОНЦЕРТ НА АНСАМБЛОТ „ОТЕКС“ ВО ЗАГРЕБ
На 14 декември (петок) со почеток во 18:30 часот во Културниот центар во Травно, Загреб, ќе се одржи концерт на Фолклорниот ансамбл „Отекс фолк“ од Охрид.
Организатор на овој културен настан е Советот на македонското национално малцинство на Загреб, Република Хрватска.

Информативниот магазин „Македонска виделина“, весник на македонците во Република Србија во својот 143 број, во делот на културата го пренесе интервјуто со ликовниот уметник Ана Холм. Агенцијата за иселеништво на Република Македонија дава поддршка на сите македонски медиуми кои функционираат во дијаспората и кои имаат за цел да ја промовираат македонската историја, култура и јазик.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Информативниот магазин „Македонска виделина“, весник на македонците во Република Србија во својот 143 број, во делот на културата го пренесе интервјуто со ликовниот уметник Ана Холм. Агенцијата за иселеништво на Република Македонија дава  поддршка на сите македонски медиуми кои функционираат во дијаспората и кои имаат за цел да ја промовираат македонската историја, култура и јазик.
#Соопштенија
Види повеќе