Огласи и повици

Интерен оглас:

Број 01/2019 Агенција за иселеништво на Република Македонија за унапредување на административни службеници ќе биде објавен на интернет страницата на Агенција за администрација на ден 10.06.2019 (понеделник) во 10:00 часот.

Види повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за пријава и увид во Избирачки список за гласање во странство за изборите за претседател на Република Македонија , 21 април 2019 година

Види повеќе

Претседателски избори 2019- Образец број 30

Види повеќе

Вести

Почитувани,

Во изминатиот период Агенцијата за иселеништво реализираше голем број на проекти, кои се во интерес на нашите иселеници во дијаспората. Изработка на нова веб страна на Агенцијата, изработка на Правен прирачник и Економски прирачник, со цел доближување и директна соработка со иселениците. Имавме можност да ги подобриме веќе започнатите проекти како Летна школа за изучување на мајчин јазик, со цел поддршка и едукација на нашите најмлади претставници во дијаспората, но и да воведеме нови проекти, како Спортски камп, изработката на Сликовница за изучување на мајчин јазик, проекти преку кои најмладите ќе имаат можност да ја научат македонската азбука и јазик, но и да другаруваат. Од клучно значење, за нас беа и стекнатите искуства и знаења на наставниците по македонски јазик во дијаспората, па за таа цел го реализиравме проектот Форум на наставници, преку кој имавме можност да слушнеме различни мислења од наставниците, а со тоа и да го подобриме нашето работење.
Од клучно значење беше и потребата за изработување на Буквар, за најмладата генерација на иселеници во дијаспората, преку кој ќе имаат можност да го изучуваат македонскиот јазик, на едноставен, лесен и забавен начин. Токму поради таа цел, заедно со професорката по македонски јазик во Германија, г-ѓа Ана Матовска – Смилевска го изработивме Букварот – боенка, кој денеска го промовираме електронски.
Агенцијата за иселеништво и во наредниот месец се приклучува кон акцијата за електронско учење со цел заедно да бидеме одговорни и да се придржуваме до препораките на Министерството за здравство и Светската здравствена организација за справување на пандемијата од Ковид-19.
Ги повикуваме наставниците и децата во дијаспората да ги продолжат наставните активности од дома.

За сите заинтересирани во продолжение линкот од Букварот www.minisel.gov.mk/bukvar/
#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани, 

Во изминатиот период Агенцијата за иселеништво реализираше голем број на проекти, кои се во интерес на нашите иселеници во дијаспората. Изработка на нова веб страна на Агенцијата, изработка на Правен прирачник и Економски прирачник, со цел доближување и директна соработка со иселениците. Имавме можност да ги подобриме веќе започнатите проекти како Летна школа за изучување на мајчин јазик, со цел поддршка и едукација на нашите најмлади претставници во дијаспората, но и да воведеме нови проекти, како Спортски камп, изработката на Сликовница за изучување на мајчин јазик, проекти преку кои најмладите ќе имаат можност да ја научат македонската азбука и јазик, но и да другаруваат. Од клучно значење, за нас беа и стекнатите искуства и знаења на наставниците по македонски јазик во дијаспората, па за таа цел го реализиравме проектот Форум на наставници, преку кој имавме можност да слушнеме различни мислења од наставниците, а со тоа и да го подобриме нашето работење. 
Од клучно значење беше и потребата за изработување на Буквар, за најмладата генерација на иселеници во дијаспората, преку кој ќе имаат можност да го изучуваат македонскиот јазик, на едноставен, лесен и забавен начин. Токму поради таа цел, заедно со професорката по македонски јазик во Германија, г-ѓа Ана Матовска – Смилевска го изработивме Букварот – боенка, кој денеска го промовираме електронски. 
Агенцијата за иселеништво и во наредниот месец се приклучува кон акцијата за електронско учење со цел заедно да бидеме одговорни и да се придржуваме до препораките на Министерството за здравство и Светската здравствена организација за справување на пандемијата од Ковид-19.
Ги повикуваме наставниците и децата во дијаспората да ги продолжат наставните активности од дома. 

За сите заинтересирани во продолжение линкот од Букварот https://www.minisel.gov.mk/bukvar/
#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Учиме македонски јазик од дома. 

За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/slikovnica/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

 

Коментирај на Facebook

Ова да им го пратите поединечно на сите новинари,парламентарци ,во владата и на сите министерства и на целата администрација за да научат нешто додека се во карантин

Почитувани,

Агенцијата за иселеништво во наредниот период се приклучува во акцијата за online учење. Така што овој период, на децата во иселеништво, можеме заедно да го направиме забавен, преку изучување на македонскиот јазик online. На родителите, децата и наставниците од иселеништво ќе им бидат целосно достапни двете книги за изучување на македонскиот јазик, „Учиме азбука со Ристина и Шарко” и новиот „Букварот - боенка” од професор Ана Матовска Смилевска. За сите оние кои сакаат да ја преземат книгата „Учиме азбука со Ристина и Шарко”, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/slikovnica/

И заедно да ги почитуваме препораките на Светската здравствена организација и Министерството за здравство за заштита од Ковид-19.
#СедиДома #stayhome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

blagodaram, no za zal nie od eden del od Svajcarija gubevme nastava uste od septemvri, bidejki cekavme nova ucitelka da ni pratat od Makedonija. Da ne bese sega krizava, sepak nas godinata ke ni propadnese bidejki nemaa voopsto aber da ni pratat !

Bravo

A knigata Makedonski jazik so mk zname?

Соопштение за јавност,

Одложување на проектите на Агенцијата за иселеништво

#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Соопштение за јавност, 

Одложување на проектите на Агенцијата за иселеништво

#Соопштенија

Известување за јавноста

Почитувани,

Владата на Република Северна Македонија на 15-та редовна седница одржана на ден 10.03.2020 година, ја разгледа информацијата на Управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи за преземање мерки и активности за превенција од ширење на Корона вирусот- CОVID-19, по сугестијана Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство, беа предложени соодветни мерки.
Согласно предложените мерки, Владата усвои заклучоци. Се забрануваат сите јавни собири, манифестации и културни настани за државно ниво во период од 14 дена. Доколку некој од нив не ги почитува истите, ќе бидат казнети согласно Член 205 и 206 од КЗ.
Според горе наведените заклучоци, директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов и министерот задолжен за дијаспора, г-дин Едмонд Адеми, го откажуваат настанот „Државата и дијаспората, мостови на соработка”, кој требаше да се одржи на ден 16.03.2020 година во 12 часот во Клубот на пратеници.
Воедно ги повикуваме сите граѓани во Република Северна Македонија и нашите сограѓани во дијаспората да ги применуваат и да се придржуваат до препораките на Министерството за здравство и Светската здравствена организација.

Со почит,

Директор
Никола Шалваринов

Министер задолжен за дијаспора
Едмонд Адеми
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво на сите дами им посакува честит Ден на жената!
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво на сите дами им посакува честит Ден на жената!
#Соопштенија

#Соопштенија03.03.2020 година
По повод 8.Март - Денот на жената, како и секоја година Активот на жените на нашето Здружение традиционално организира Етно изложба на која се представени рачните изработки од нашите вредни жени, испреплетано со колоритот од богатите македонските носии, а се уживаше и во солени и слатни специјалитети од македонската кујна.
Благодарност до сите членови на Здружението кои земаа учество во организирањето и реализирањето на оваа Изложба
... Види повеќеВиди помалку

#СоопштенијаNa 8mi Mart ( Nedela ) po povod denot na Zenata ke bide organizirana zabava vo crkovnata sala Sveta Nedela od Gold Coast. Za poveke informacii i rezervacii javetese kaj
Stanka na 0416071019.
... Види повеќеВиди помалку

#Соопштенија

Zajednica Makedonaca u Republici HrvatskojRoman „Velika voda“ klasika makedonske književnosti Živka Činga (1935-1987) donosi kolažnu priču o dvanaestogodišnjem dječaku Lemu, ratnom siročetu kojega ujak i ujna više ne mogu uzdržavati te ga u proljeće 1946. smještaju u dom za ratnu siročad.
Napisan evokativnim, lirskim stilom ironijskog distanciranja, u kojemu je česta upotreba metafora i slika, istovremeno je to i realističan, a na trenutke i surov roman koji pripovijeda prijelaz iz doba nevinosti u svijest o čovjekovoj limitiranosti, ali i o povremenoj mogućnosti njezina prevladavanja.
Roman je preveden na više svjetskih jezika, među njima francuski, engleski i talijanski, adaptiran je za kazalište, a 2004. dobio je i filmsku adaptaciju.
Knjigu je objavila izdavačka kuća Disput u svojoj biblioteci „Na tragu klasika“, u sunakladništvu s Hrvatskim filološkim društvom 2019. godine.

O sudionicima predstavljanja:
prof. dr. sc. Borislav Pavlovski, sveučilišni profesor makedonske književnosti, prevodilac, kritičar, esejist, književni povjesničar i teatrolog, antologičar,
Josip Pandurić, direktor i urednik u izdavačkoj kući Disput, i
dr. sc. Ivica Baković, prevodilac „Velike vode“, docent je na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz kolegija iz makedonske književnosti.
... Види повеќеВиди помалку

Македонски јазик ГетеборгФотографиите се од денешниот настап на нашите ученици🇲🇰
Благодариме Лора Сентова за убавите стихови ❤
Одличен настап 😀
Посебна благодарност до сите родители, баби и дедовци кои имаа можност да дојдат и да ги гледаат своите најмили.
Благодариме на разбирањето и помошта.
Чувајте го, почитувајте го, учете го и сакајте го својот мајчин јазик !
... Види повеќеВиди помалку

Доделувањето на наградата „Ванчо Николески" за најдобра песна и расказ, ќе се одржи во сабота, на 29 февруари 2020 година со почеток во 12 часот во Македонскиот центар Св. Илија Квинбијан на 266 Crawford St, Queanbeyan.

Македонското Литературно Друштво „Ванчо Николески" од Квинбијан, по распишаниот награден конкурс за најдобра песна и расказ за 2019 година ги објавува следниве награди:

ПОЕТСКА ТВОРБА ЗА ВОЗРАСНИ за 2019

Прва награда - На твојот роденден од Емил Попорданоски - Карлтон, Викторија Втора награда - Будење од Дијана Пупалевска Мицалевска - Мелбурн, Викторија Трета награда - Танцот на љубовта од Снежана Џамбазова Попорданоска - Мелбурн

ПОЕТСКА ТВОРБА ЗА ДЕЦА за 2019

Прва награда - Изворчиња од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија Втора награда - Клас од Ристо Ристески – Квинбијан, НJВ Трета награда - Сирак од Гроздан Јовановски – Њукастел, НЈВ

РАСКАЗ ЗА ВОЗРАСНИ за 2019

Прва награда - Туѓоземјанин од Велика Гатсис - Квинбијан, НЈВ Втора награда - Од утре ќе биде поинаку од Снежана Димитровска - Канбера Трета награда - Белата птица од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија

РАСКАЗ ЗА ДЕЦА за 2019

Прва награда - Натпревар од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија Втора награда - Белчо од Велика Гатсис - Квинбијан, НЈВ Трета награда - Заспивање од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија Управата на друштвото им упатува честитки на добитниците на наградите и останатите учесници, со верба дека ова е голем поттик за понатамошно и долготраjно творење, ширење на македонскиот пишан збор.

За повеќе информации кај претседателот на Македонско литературно друштво „Ванчо Николески" Наум Трајчески на моб: 0403-087-915

Литературното друштво ќе испечати збирка од сите поднесени трудови.

Јовица Ѓоргоски
Секретар на Македонското литературно друштво „Ванчо Николески"
#Австралија
... Види повеќеВиди помалку

Доделувањето на наградата „Ванчо Николески за најдобра песна и расказ, ќе се одржи во сабота, на 29 февруари 2020 година со почеток во 12 часот во Македонскиот центар Св. Илија Квинбијан на 266 Crawford St, Queanbeyan.

Македонското Литературно Друштво „Ванчо Николески од Квинбијан, по распишаниот награден конкурс за најдобра песна и расказ за 2019 година ги објавува следниве награди:

ПОЕТСКА ТВОРБА ЗА ВОЗРАСНИ за 2019

Прва награда - На твојот роденден од Емил Попорданоски - Карлтон, Викторија Втора награда - Будење од Дијана Пупалевска Мицалевска - Мелбурн, Викторија Трета награда - Танцот на љубовта од Снежана Џамбазова Попорданоска - Мелбурн

ПОЕТСКА ТВОРБА ЗА ДЕЦА за 2019

Прва награда - Изворчиња од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија Втора награда - Клас од Ристо Ристески – Квинбијан, НJВ Трета награда - Сирак од Гроздан Јовановски – Њукастел, НЈВ

РАСКАЗ ЗА ВОЗРАСНИ за 2019

Прва награда - Туѓоземјанин од Велика Гатсис - Квинбијан, НЈВ Втора награда - Од утре ќе биде поинаку од Снежана Димитровска - Канбера Трета награда - Белата птица од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија

РАСКАЗ ЗА ДЕЦА за 2019

Прва награда - Натпревар од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија Втора награда - Белчо од Велика Гатсис - Квинбијан, НЈВ Трета награда - Заспивање од Љубица Поповска - Мелбурн, Викторија Управата на друштвото им упатува честитки на добитниците на наградите и останатите учесници, со верба дека ова е голем поттик за понатамошно и долготраjно творење, ширење на македонскиот пишан збор.

За повеќе информации кај претседателот на Македонско литературно друштво „Ванчо Николески Наум Трајчески на моб: 0403-087-915

Литературното друштво ќе испечати збирка од сите поднесени трудови.

Јовица Ѓоргоски
Секретар на Македонското литературно друштво „Ванчо Николески
#Австралија

МКУД Илинден Вестерн Сиднеј започна со часовите за изучување фолклор

МКУД Илинден Вестерн Сиднеј е уметничко школо кое е специјализирано за изучување на традиционалната Македонска фолоклорна игра.
Во 2020 година, ова ќе биде четврта година на друштвото и ќе биде најзабележителна досега со настап на Royal Easter Show, локални културни настани во Сиднеј, Волонгонг, Квинбијан и во Мелбурн.
Доколку сакате да се придружите на нашата возбудлива година, тренинзите се одржуваат секој понеделник од 19 часот во Wetherill Park Community Hall, 561 Polding Street, Wetherill Park (веднаш до библиотеката). Како непрофитна и добротворна играорна група ги прифаќаме и ваучерите од Creative Kids and Active Kids.
За повеќе информации јавете се кај Борче Сугаревски на 0416 477 277.

Од МКУД Илинден Вестерн Сиднеј
#Австралија
... Види повеќеВиди помалку

МКУД Илинден Вестерн Сиднеј започна со часовите за изучување фолклор

МКУД Илинден Вестерн Сиднеј е уметничко школо кое е специјализирано за изучување на традиционалната Македонска фолоклорна игра.
Во 2020 година, ова ќе биде четврта година на друштвото и ќе биде најзабележителна досега со настап на Royal Easter Show, локални културни настани во Сиднеј, Волонгонг, Квинбијан и во Мелбурн.
Доколку сакате да се придружите на нашата возбудлива година, тренинзите се одржуваат секој понеделник од 19 часот во Wetherill Park Community Hall, 561 Polding Street, Wetherill Park (веднаш до библиотеката). Како непрофитна и добротворна играорна група ги прифаќаме и ваучерите од Creative Kids and Active Kids.
За повеќе информации јавете се кај Борче Сугаревски на 0416 477 277.

Од МКУД Илинден Вестерн Сиднеј
#АвстралијаImage attachmentImage attachment

Презентација на новиот дрес на Алтона Маџик Вардар

Во клубот на Алтона Маџик Вардар беше одржана официјална промоција на тимот и стручниот штаб за претстојната сезона во 2020 година. Алтона Маџик Вардар е највисоко рангиран македонски клуб во Викторија. Тренерот Горан Лозановски и понатаму ќе биде главен селектор и ќе има задача да продолжи со својата успешна работа.
Беа претставени новите дресови и спонзорите што ќе бидат на нив за првиот тим и екипите под 20 и под 18 години. Исто така имаше презентација на дресот на женскиот тим.
#Австралија
... Види повеќеВиди помалку

#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Bi sakala da bidam del od timot i da go sppdelam iskustvoto vo neguvanjeto na majciniot jazik.

Зарем има нешто поубаво од безграничната можност за игра, во светот на емоцијата и емпатијата! Интервју со Јелена Јованова, една од најпознатите македонски актерки. Разговараме за нејзиниот професионален ангажман, а ќе се потсетиме на веќе изминатите успешни проекти.

1. Родена сте во Бања Лука, Босна и Херцеговина, вашата мајка е од таму, а вашиот татко е од Штип, поради војната во Босна вашите родители се преселуваат во родното место на вашиот татко, на што ве потсетува Штип?

- Штип е дом, слобода и љубов. Еден храбар собирач на соништа со неповторлив карактер! Штип дише поинаку од секој друг град! Тој е битен дел од мојата лична приказна, кој никогаш нема да го игнорирам ниту заборавам. Напротив гордо го носам и знам дека духот на тој град во голем дел го обликуваше мојот!

2. Од вашата најрана возраст покажувате афинитет кон уметноста, во средношколските денови ја започнувате вашата актерска кариера, набргу потоа во 2002 година ја добивате наградатата за најдобар млад актер, а по тоа се запишувате на додипломски студии на Факултетот за драмски уметности во Скопје, каде што во класата на професор Владо Цветановски дипломирате актерска игра. Што за вас значи уметноста и актерската игра? На што ве научи професорот Владо Цветановски?

- Зарем има нешто поубаво од безграничната можност за игра, во светот на емоцијата и емпатијата! Ако мене ме прашате го имам најпрекрасниот занает на светот. Имав среќа да студирам кај најдобрите професори Владо Цветановски и Мими Таневска. Алатот што го добив од нив до денес не е потрошен ами потребен и точен. Чист ум и отворено срце! Тоа е нивниот метод и за мене поточен не постои. Ни за во животот надвор од сцена ни за оној на.

3. Во 2011 година, како најмлада актерка бевте дел од холивудската филмска продукција, работевте на филмот „Во земјата на крвта и медот”, кој е режисерско деби на познатата светска актерка Анџелина Џоли, како дојде до соработката со Анџелина Џоли, кое искуство со себе го понесовте по завршувањето на снимањето на филмот, каква подготовка е потребна за еден млад актер биде дел од тој свет?

- Беше тоа едно преубаво искуство за кое сум зборувала многу. Никогаш нема да го заборавам и гласно сонувам да ми се повтори. По тој фил работите се променија. Моите аспирации за кариера надвор пораснаа затоа што видов дека тоа и не е така невозможно. Се отворија нови врати, некои од нив сама ги затворив, некои пак шанси и искористив. Сакам да верувам дека се е така како што требало и треба да биде.

4. Веќе неколку сезони работите на тв серијата „Преспав”, ликот на рецепционерката Јелена од Драчево, кој е еден од неколкуте комични ликови во серијата, како се подготвувавте за ваков вид на улога и колку е поразлично градењето на лик од тв серија со лик на филмското платно или пак театарска улога?

- Убавината во работење на такви долги формати како ТВ серија е во можноста на постојано развивање на ликот. Просто имаш повеќе време и простор за тоа. Сакам кога имам можност добро да пливам во жанрот комедија и да испливам. Посебно не на ТВ во ситком затоа што пак никогаш за истото не сум имала шанса. Кога ќе видам како и колку публиката го прифаќа она што го правам - срцето ми е полно и на место! Нема ништо поубаво од тоа па после секоја емитувана епизода добиеш порака со содржина: „неизмерна е радоста што ти со Јелена од Драчево ја носиш во нашиот дом”! Тогаш знам дека трудот е препознаен и дека сум на правото место. Благодарам драга публико!

5. Бевте дел од екипата на „ Ловци и вештерки”, филм кој ја освои наградатата за најдобар филм во Торонто. По што ќе го паметите овој детски филм наменет за сите возрасти?

- По маската на вештерката што ја носев, фасцинантен е целиот процес на нејзино создавање. Цели шест часа ја “облекував” вештерката. Толку траеше монтирањето на целиот костим и шминка пред секое снимање! Тешко е да се заборави таквото искуство.

6. Игравте во шпанскиот филм „Ел десентиеро”, каде што првпат глумевте на шпански. Како го изградивте ликот?

- Не постои посебна и едноставна формула за тоа. Барем не кај мене. Секој лик носи нешто свое и бара поинаков пристап. Овде бидејќи јазикот беше потенцијална пречка се трудев да ја оживеам Вера и целата нејзина приказна без зборови. Како еден нем филм. Си дадов таква вежба и се забавував. Кога заминав во Шпанија со пробите таму сето тоа си се развиваше, а пополека почнав да го совладувам и текстот кој секојдневно трпеше промени. Таквата ситуација ми направи поголема сопствена мобилизација, па успеав и да научам многу повеќе од јазикот, повеќе од што очекував. Се надевам ќе имам шанси повторно да заиграм на шпански!

7. Во 2013 година започнавте со снимање на хрватската серија „Тајни”, на снимањето го запознавте вашиот сопруг, хрватскиот актер Стјепан Периќ, како произлезе соработката за снимањето на оваа серија?

- Креативниот продуцент на серијата не беше задоволен од кастинг изборот во Хрватска, па решил да го прошири истиот и во Србија и во Македонија. Знам дека беа поканети неколку глумци и од кај нас и од Белград. Конкретно до мене дојдоа откако ги изгледале филмовите „Како да ме нема” и „Во земјата на крвта и медот”. Ме исконтактираа, ми пуштија кастинг материјал кој го снимив и изработив во тој момент најдобро што умеев. Го пратив. По неколку дена добив покана да заминам во Загреб за последниот круг. Заминав, го сработив своето и ја добив улогата. Неизмерно сум благодарна на довербата што ми беше укажана.

8. Колку вашиот сопруг ви дава поддршка во работењето, сооглед дека имате иста професија?

- Ретко кога работата ја носам дома иако и двајцата сме од иста професија. А таквиот момент ме радува, многу. Тоа никако не значи дека не знаеме и не разбираме што работи другиот. Се пратиме и поддржуваме. Се трудиме да се развиваме заедно, но секој под своето сонце и не во сенка на другиот. Ни професионално, а уште помалку приватно.

9. Да не бевте актерка, што друго ќе работевте?

- Тешко ми е да се замислам како работам нешто друго. Можеби психодрамата како психотерапија која од ден на ден се’ повеќе ме интересира би била некој следен повик. А ако некогаш се охрабрам и имам слободно време плус би лансирала и своја линија на облека. Во својата фиока со мал милион приказни за цели, колекции сега за сега уживам скришно само јас. Но, никогаш не вели никогаш!

10. Доколку во иднина имате можност да го пренесете своето искуство и знаење до помладите генерации на актери, што прво ќе ги советувате? Што е потребно за да се биде врвен актерски професионалец?

- Ако сте го нашле она што ве исполнува, што ви дава мир и ве држи будни навечер, на што ве тера на подобрата верзија од вас самите, она со кое растете и се развивате, она поради кое се бунтувате за истото да биде подобро, она што ви го одржува пулсот тогаш е јасно. Зграпчете го и бидете најдобрата верзија во тоа. Талентот без работа венее и ја губи флексибилноста. Загрејте го срцето и умот и среќно!

11. Млада и амбициозна личност, со огромно работно искуство зад вас, кои се вашите идни професионални планови?

- Миговно се случува и развива нешто посебно за кое се уште не би зборувала. До крајот на годинава веќе имам договорено и два нови проекти на кои неизмерно се радувам. Нека сите убави работи бидат повод за нова средба и соработка.

12. Покрај големиот професионален ангажман, како го исполнувате вашето слободно време?

- Времето за себе мора да постои и мора да се најде. Со годините научив како почесто да си го земам и допуштам, затоа што тоа е моментот кога се собирам, се полнам, се слушам себе си, се анализирам на начин да не се парализирам, растам ментално и физички, за да бидам спремна за се останато. Кога се имам себе си на тој начин многу, поквалитетно знам да го уживам времето со мојот сопруг, да се видам со пријателите за кои обожавам да готвам. Читањето на книги, гледањето на добри филмови и серии, слушањето на добар подкаст се исто така моменти кои знаат да ме исполнат.

13. Која е вашата порака до сите читатели на ова интервју?

- Верувајте!
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Jelena Jovanova 👌😘

Сестрите Ева и Илина Соколовски продолжуваат со успешните настапи. Ева Соколовска, 9 години го освои златниот медал на натпреварот по ритмичка гимнастика, што се одржа во германскиот град Боркен. На овој натпревар, Ева трета година по ред го добива златниот медал. Честитки! ... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Vi ceastitam i vo radost ve pozdravuvam ❤️👏❤️

Програмата за млади истражувачи е од важно значење на секој образовен систем во една држава. Тоа значи подмладување на постојниот кадар како и можност за градење на кариера на младите, амбициозните и успешните луѓе во рамките на границите на својата земја. Разговараме за студентски денови, како и за ангажманот во истражувачката дејност, со Теодора-Теа Ристевска млад истражувач, вработена од страна на Љубљанскиот универзитет, на Факултетот за општествени науки, во истражувачкиот центар за одбрана.

1. Родена во Битола, своето средно образование го завршивте во Гимназијата „Јосип Броз Тито” од Битола, а по тоа високото образование го продолживте на Правниот факултет во Скопје на политичките студии, од каде желбата да ја изучувате политиката како наука и зошто токму овој факултет го избравте?

Уште од гимназијалските денови, изучувајќи ја философијата како задолжителен предмет во четврта година, особено интересно ми беше изучувањето на политичката философија, а посебно темелот поставен од Сократ, Платон и Аристотел. Вечните прашања од типот кој општествен поредок е правилен, кои идеали треба да се прифатат во општествените институции и кои се принципите кои доведуваат до избор и поддршка на одреден институционален поредок, го задржаа моето внимание и посакав да дознаам многу повеќе.Така, ја донесов одлуката за студирање и изучување на политиката како наука. Затоа што ги разгледував само опциите на државните универзитети, политичките студии на Правниот факултет во Скопје беа мојата единствена опција. Гледајќи од денешна перспектива, горда сум на мојот избор и сметам дека ја донесов вистинската одлука.

2. Паралелно додека студиравте на Правниот факултет во Скопје, своето неформално образование го формиравте, преку учеството во Клубот на оратрори „Forum Oratores“, каде бевте член и земавте активно учество на Ораторските вечери на Правниот факултет во Скопје во чест на професорот Иво Пухан, што за вас значи изучувањето на вештината на јавно говорење, колку оваа вештина ви помогна во градењето на вашата личност?

Неформалното образование е пресудно за успехот на еден млад човек. Тоа што може да се научи од практичната работа, соработката со вредни, паметни и креативни луѓе полни со ентузијазам, може да замени многу часови поминати над учебник. Секако, тоа не значи дека не треба да се учи, најдобро е комбинирано студирање на материјалот за испити, но и волонтерска работа во студентски организации. Во мојот случај, моето студирање немаше да биде потполно, на некој начин и доволно, без моето активно учество во студентската организација „Клуб на оратори“ - Скопје. Можам слободно да кажам дека најубавите спомени од студентските денови ми се поврзани со работата и дружењето со членовите на овој клуб. Јавното говорење е вештина којашто има моќ да го промени светот. Многу познати говори се доказ за тоа. Уште поважно, јавното говорење го менува човекот, оној што говори. Промената, којашто јавното говорење ја изврши врз мене беше огромна. Ме научи да се борам, ми отвори некои нови и неистражени хоризонти. Неизмерно им сум благодарна на моите инструктори Драгана Каловска и Оливер Станоевски за одличниот вовед во светот на ораторството. Секако, како и на сите останати членови на клубот од кои секој ден учев и емотивно растев, искрено им благодарам.

3. Своите постдипломски студии ги продолживте на Љубљанскиот универзитет на Факултетот за општествени науки, на отсекот Европски студии. Како одлучивте да продолжите во странство и што за вас значи студирањето на овој факултет?

Најпрво студирав на постдипломските студии на Правниот факултет во Скопје, на отсекот Европски институции и политики. По успешно завршените испити, ја консултирав мојата менторка Јулија Б. Базеркоска запишување на магистерскиот труд на некој од истражувачките центри во странство.Тогаш таа ми ја всади идејата за запишување на уште едни мастер студии во Љубљана. Предлогот беше за студирање на програмата Европски студии на Факултетот за општествени науки, испратена од нејзината колешка Ана Б. Фенко, којашто пак подоцна ми беше менторка на магистерскиот труд во Љубљана. Студирањето на овој факултет и во овој град за мене значеше многу различни нешта. Од една страна, откажување од удобноста која ми следуваа како државјанин во државата во која се родив - Македонија. Од друга страна, со моето преселување во Словенија го започнав процесот на учење нова култура, јазик, начин на живот и систем на вредности. Љубљана е место во коешто и двајцата мои родители имале студиски престој, во нивните студентски денови. Многу пати ја споменуваа Словенија, посебно Љубљана, како град со посебна убавина и рај за студентите. Тоа можам слободно да речам дека се покажа како вистинито, Љубљана дури и ги надмина моите очекувања.

4. На истиот факултет и се вработивте, каде денеска активно партиципирате, што за вас значи оваа можност да работите во странство?

Можноста да се истражува во Словенија е навистина одлична. Условите кои државата им ги нуди на младите коишто имаат желба да истражуваат и да продолжат со своите студии се доста поволни. Агенцијата за истражување на Република Словенија (АРРС), секоја година објавува конкурси за млади истражувачи на кои апликантите се пријавуваат за различни истражувачки теми. За мое големо задоволство, јас сум вработена на едно од тие истражувачки места, конкретно на катедрата за одбрана и безбедност при Факултетот за општествени науки, под менторство на проф. д-р Изток Презељ. Темата на којашто моментално работам и истражувам е дилемата помеѓу слободата и безбедноста во текот на војната против тероризмот.

5. Постои ли разлика во студирањето на Правниот факултет во Скопје и факултетот во Љубљана, кои се позитивните, а кои се негативните страни?

Двата факултети го применуваат Европскиот кредит трансфер систем, којшто има за цел транспарентност и дава можност за споредба на успешноста на студентите кои студираат на различни европски универзитети. Сепак, постојат одредени разлики помеѓу двата факултети. Правниот факултет во Скопје има 4 програми на прв циклус студии: правни, политички и студии по новинарство и односи со јавност. Факултетот за општествени науки во Љубљана пак, нуди 11 програми на прв циклус студии, меѓу кои се: информатика за општествени науки, комуникологија -медиуми и комуникациски студии, комуникологија - пазарна комуникација и односи со јавноста, културолошки студии - студии за култури и креативност, меѓународни односи, новинарство, студии за одбрана, политички науки - јавни политики и администрација, политички науки - политички и државни студии, социологија, социологија - кадровски менаџмент. Во оваа прилика би навела некои убави страни на Факултетот за општествени науки во Љубљана. Огромен е бројот на програми и предмети кои се изучуваат на англиски јазик, со тоа факултетот е мета на многу Еразмус студенти, што овозможува големо врмежување на студентите. Исто така, службата за меѓународна соработка, неколку пати во годината организира информативни денови, што придонесува бројот на студенти кои се одлучуваат на Еразмус размени и Еразмус пракси експоненционално да расте. Студирањето, пријавувањето на испитите, уверението за положени испити, како и дипломата, се бесплатни. Библиотеката на факултетот е претплатена на најпрестижните научни списанија, а исто така е снабдена со најновата литература на англиски јазик. Истражувањето и работата во неа е вистинско уживање, со такви услови секој студент има можност да го прошири своето знаење и со својата дипломска, магистерска или докторска дисертација, на некаков начин да придонесе за општеството и науката.

6. Што му недостасува на македонскиот образовен систем, што би го направил подобар во иднина?

Програма за млади истражувачи, дефинитивно. Доколку наредните носители на јавни политики би се одлучиле на ваков чекор, тоа би значело многу за образовниот систем, подмладување на постојниот кадар како и можност за градење на кариера на младите, амбициозните и успешните луѓе во рамките на границите на својата земја. Сведоци сме на големиот „одлив на мозоци“ на младите, па можеби тоа би било еден од многуте начини коишто можат да го намалат тој тренд. Исто така, според моите сознанија, сè уште е актуелен проблемот со минималната можност на студентите за практична работа вон теоретското знаење. Иако веќе постојат одредени механизми со кои тоа се стимулира, како што е потврдата за летна пракса, голем број од потписите на тие потврди се добиваат без никакво практично вклучување на студентот. Би сакала да е ова исклучок, но се плашам дека тоа е пракса на најголем број од студентите.

7. Кое е мотото кое ве инспирира да одите напред во градењето на вашата кариера?

Остани истрајна, фокусирана и храбра. Работи, дружи се, рекреирај се и грижи се за себе. Кога си ти во ред, сè е полесно. Сите предизвици се лесно решливи, а сите препреки се брзо соборливи. Успехот и градењето на кариерата не се само твоја заслуга, биди благодарна на сите оние коишто се дел од таа приказна, бидејќи секој на свој начин е извор на инспирација и мотивација. Поддршката од твоето семејство, пријателите, колегите и твојот партнер е најважна. Затоа, не заборавај да им ја возвраќаш поддршката назад, што е можно повеќе.

8. Како го исполнувате вашето слободно време?

Моето слободно време го користам различно, во зависност од годишното време и приликите. Се трудам да биде исполнето со различни културни, едукативни, забавни и спортски активности. Обожавам да одам на кино, тоа го правам најмалку еднаш неделно, слушам музика, слушам радио и podcasts. Исто така, пеам во Македонскиот хор „Биљана“ при Македонското културно друштво МКД Македонија - Љубљана.Посетувам различни предавања, трибини и настани организирани од музеите во Љубљана. Се грижам и за моето здравје, тренирајќи јога и мечување. Претежно на пролет и во лето, им се посветувам на атлетиката, планинарењето и алпинизамот, но сепак во зависност од условите и приликите. На зима, уживам во неколкуте денови поминати на скијање. И најважно од сè, обожавам да го користам велосипедот како превозно средство низ љубљанските улици, бидејќи на таков начин се грижам и за себе, а и за природата.

9. Кои се вашите идни планови?

Моите идни планови на кариерен план се успешно докторирање, објавување на трудови и успешно аплицирање на истражувачки проекти.

10. Што ќе им порачате на сите кои го читаат ова интервју?

Стравот е, според романскиот поет Никита Станеску, само нереализирана форма на љубопитност. А без љубопитност, како реализација на стравот и неговото снебидување, нема преминување од другата страна на границите коишто самите сме си ги создале. Затоа, бидете љубопитни и не заборавајте да го искористите стравот во ваша полза.
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани,

Во рамките на културната програма на Македонски Национален Совет во Швајцарија, е поканет режисерот и артистот Младен Крстевски со филмот “Последниот фалцер “. Ќе престојува од 12 до 20 февруари.

Веќе е резервирано во кино сала во Женева на 16 февруари, Берн и Ивердон дата се утврдува. Ако има заинтерсирани да организираат и во други места , јавете се.
Слободен термин е можен и во сабота на 15 февруари .

Во иднина се предвидуваат и други вакви настапи на македонски филмски и театарски актери.

Женева, Cinéma Grütli , 16.02.2020, 16h

Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève

од Македонски Национален Совет во Швајцарија
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани,

Во рамките на културната програма на Македонски Национален Совет во Швајцарија, е поканет режисерот и артистот Младен Крстевски со филмот “Последниот фалцер “. Ќе престојува од 12 до 20 февруари. 

Веќе е резервирано во кино сала во Женева на 16 февруари, Берн и Ивердон дата се утврдува. Ако има заинтерсирани да организираат и во други места , јавете се. 
Слободен термин е можен и во сабота на 15 февруари . 

Во иднина се предвидуваат и други вакви настапи на македонски филмски и театарски актери.

Женева, Cinéma Grütli , 16.02.2020, 16h

Maison des Arts du Grütli, Rue du Général-Dufour 16, 1204 Genève

од Македонски Национален Совет во Швајцарија
#Соопштенија

Фарук Незири е роден во 1974 година во Бихач во Босна и Херцеговина, неговата мајка е босанка, а неговиот татко е роден во Чегране. Неговите родители имале слаткарница, каде што Фарук за првпат ги запознава тајните на слаткарскиот занает.
Со големо задоволство говореше за своето работно искуство како и за отворањето на неговиот ресторан „La Perla” во Грац, Република Австрија. Тој повеќе од 25 години работи и живее во Италијаснаката Република и Република Австрија, каде што ги креира своите уметнички дела и ги преточува во најубави јадења, како и за новото враќање во Италијанската Република и отворањето на новиот ресторан во провинцијата Мантова.

1. Вашата инспиративна биографија и семејна традиција во готвењето ви ги отвори портите во светот, која е тајната за успех во вашата професија?

Тајната за мојот успех е во целокупната поддршка која ја имам од моето семејство, но и желбата за потребата од работење на оваа професија, а со тоа сонот станува реалност. Оваа професија е своевидна уметност. Моите инструменти се кујнскиот прибор, а како диригент мојот оркестар е персоналот и заедно создаваме уметност...

2. По долгиот период на работење во Австрија, решивте да се вратите назад во Италија, земјата во која ја почнавте вашата приказна во готвењето, како е да се организиравте по враќањето назад?

Дефинитивно не е лесно, ова не е започнат бизнис од нула, бидејќи јас се вртив назад во Италија, земјата во која предходно работев и функционирав. Многу му должам на овој народ, со кој со години соработувам, но и мојата приказна ја започнав од тука. Токму од таа причина, полесно беше да започнам бизнис тука. И покрај големиот успех во Австрија, сепак поврзаноста со Италија ме натера да се вратам назад. Италија за мене е прв дом.

3. И во Италија за неполни 3 месеци развивте успешна приказна во готвењето. Ќе можете ли да ни ја доближите приказната за почнувањето на бизнисот во Италија по вашето враќање?

Зборувањето за успехот е прерано, но можам да дадам позитивен одговор , бидејќи целокупната ситуација ги надминува моите предвидувања и очекувања. Толку многу што е изненадувачки. По само два месеци бев прогласен за амбасадор на италијанската кујна во Европа. Секако, ова не е најдоброто време да се направат вакви важни инвестиции во Италија, поради економската криза, но амбицијата за мојата работа ја надминува самата.

4. Што за вас значи Италија, како е да живеете и создавате? Што се е потребно за да го развиете вашиот ресторан за толку краток период?

Гледајте, Италија е земја богата со култура, историја, уметност, музика. Да се развие и разработи еден бизнис за кратко време е невозможно, но потребно е да се биде посветен на идејата и замислата поради која сте го започнале овој бизнис. Целокупниот резултат е последица на голема жртва низ годините.

5. Што ве инспирира при создавањето на уметноста во кујната?

Јас сум уметник, сликам и живеам во светот каде имагинацијата е прва поддршка на креативноста. Благодарение на мојата фантазија истата ја отсликувам во креирањето во мојата кујна, поинаку не би можел. Како велат „Хранењето е најстарата култура во светот”.

6. Како е организирате работата? Како ви започнува денот и како се подготвувате за тековниот работен ден?

Денот започнува со голема организациска посветеност насочена кон самиот ден со смислата свртена кон идните денови, недели и месеци што следат, јас лично одам во потрагата по најдобрите суровини, кои ќе служат за подготовката на нашите јадење. Пред секој почеток на работење го собирам персоналот на брифинг на кој разговараме за тековниот ден, обидувајќи се преку разговор да ги стимулирам нивните професионални вештини, чувството на одговорност и чувството кон уметноста, како и поттик за одлична услуга која мора да е совршена и позитивна. Според мене, тоа е формулата која дава резултат за сите нас, но пред се мора да се разменуваат ставови и мисли помеѓу нас и гостите. Ова е најдобра инвестиција.

7. По кои принципи и правила ги избирате состојките со кои работите и создавате уметност од јадењето на што ве научи досегашното искуство и знаење во работата?

Секогаш сакам да ги истражувам нештата, па и така за изборот на суровини кои се од важно значење за мене. Потрагата по убаво и нешто квалитетно, ме носи напред и тоа го правам со задоволство. Истражувајќи ги суровините последниве години, се избрани детално и со големо внимание. Научив дека територијата на која што си, ти нуди голем број на продукти кои се важно значе и се препознатливи за регионот. Во случајот со провинцијата Мантова, каде што сум , откривме исклучителни суровини, вклучително и тартуфи, кои стануваат составен и доминантен дел од моите рецепти. Сето ова ја прави нашата кујна многу уникатна и рафинирана, со одличен идентитет што нè води пред времето.

8. Која порака ќе ја испратите до сите оние кои го читаат вашето интервју?

Јас би сакал да кажам многу работи, но со сигурност може да кажам дека Кујната е „ уметност” таа мора да се научи, култивира и да се пренесува на сите нови генерации кои се нашата најголема инвестиција.
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Svaka cast Majstore.Veliki pozdrav za majstora i njegovu porodicu iz Smedereva.

Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina HrpeljeObisk makedonske delegacije na OŠ Hrpelje
V petek, 24. 01. 2020, smo na naši šoli gostili delegacijo veleposlaništva Republike Severne Makedonije. Veleposlanica Severne Makedonije ga. Suzana Zelenkovska in direktor Agencije za izseljence g. Nikola Shalvarinov so najprej prisostvovali kratkemu kulturnemu programu, ki so ga pod vodstvom učiteljic Simone Krebelj ter Anite Penko Maslo sooblikovali učenci otroškega pevskega zbora in nekateri učenci, katerih materni jezik je makedonščina. Po nastopu so visoki predstavniki poklepetali z otroki v njihovem jeziku in med njih razdelili knjižna darila. Veleposlanica je poudarila, da je sodelovanje hrpeljske šole pri sprejemanju otrok z migrantskim ozadjem na zavidljivo visoki ravni in da smo lep vzor konstruktivnega vzajemnega sodelovanja med državama na področju izobraževanja. Ob koncu je sledil ogled prostorov šole ter prikaz učne ure makedonščine pri učiteljici ge. Snežani Katarovi, ki otroke dodatno poučuje makedonski jezik.

Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj
... Види повеќеВиди помалку

Во името на Агенцијата за иселеништво, директорот Никола Шалваринов, по осветувањето на Параклисот во црквата во Љубљана, во знак на благодарност, на протоереј Митко Газинковски и надшкоф љубљански Стане Зоре, им беше подарена пафта (украсен појас од женска носија). ... Види повеќеВиди помалку

Во името на Агенцијата за иселеништво, директорот Никола Шалваринов, по осветувањето на Параклисот во црквата во Љубљана, во знак на благодарност, на протоереј Митко Газинковски и надшкоф љубљански Стане Зоре, им беше подарена пафта (украсен појас од женска носија).Image attachment

Владина делегација предводена од директорот на Агенцијата за иселеништво, Никола Шалваринов заедно со амбасадорката Сузана Зеленикова, во преполната Македонска православна црква ,,Св Климент Охридски" во Љубљана, денес беа дел од настанот по повод осветувањето на Параклисот и Крстилната во Црквата.

Свечениот дел од овој настан беше извршен од Високопреосвештенство Митрополит Европски господин Пимен, во сослужение на Епископот Стобиски господин Јаков и повеќе свештеници од Европската Епархија.

На овој свечен ден за македонците во Љубљана, Република Словенија, Отец Митко Газинковски беше ракопроизведен за Протоереј.
... Види повеќеВиди помалку

Директорот на Агенцијата за иселеништво г-дин Никола Шалваринов, заедно со Амбасадорката на Република Северна Македонија, во Република Словенија, г-ѓа Сузана Зеленикова имаа можност да ја посетат дополнителната наставата по македонски јазик во ОУ,, Драгомира Брнчича" во Хрпеље Козина во Република Словенија. На средбата македонската делегација беше пречекана од наставничката Снежана Катарова и директорот на училиштето г-дин Себастијан Марвич. Директорот Шалваринов имаше можност да се заблагодари за дадениот простор и можноста за изучување на македонскиот јазик. Воедно, од страна на делегацијата, децата добија Сликовница и Буквар за изучување на македонскиот јазик. Директорот на училиштето, г-дин Себастијан Марвич се заблагодари за посетата и посочи дека за двете пријателски држави е од клучно значење реализацијата оваа настава, посочувајќи дека и во иднина, поддршката ќе продолжи. Агенцијата за иселеништво упатува благодарност и честитки до наставничката Снежана Катарова за реализацијата на дополнителната настава како и за несебичната и целосна поддршка на најмладите иселеници. Оваа средба заврши со пригодна настап подготвена од страна на учениците. 🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰 ... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Благодарност до Агенцијата за иселеништво за нивната посета, директорот Никола Шалваринов со неговите соработници што не поддржуваат и помагаат да ја реализираме успешно дополнителната настава по македонски јазик надвор од нашата татковина! Продолжуваме да го промовираме нашиот мајчин јазик и култура!❤🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰🇲🇰

Почитувани,

По покана на Европската Епархија и неговото Високопреосвештенство Митрополитот Европски господин Пимен, Црковниот одбор на Македонската Православна Црква, „Св. Климент Охридски” - Љубљана и по покана на Отец Митко Газинковски, во период од 24.01.2020 година до 27.01.2020 година, директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов ќе биде на работна посета на Република Словенија.
На 26.01.2020 година со почеток од 10 и 30 часот директорот на Агенцијата, г-дин Никола Шалваринов ќе биде дел од свечениот чин на осветувањето на параклисот и крстилната на црквата „Св.Климент Охридски” - Љубљана.
За време на оваа посета директорот Шалваринов ќе има можност да оствари средби со иселеници и иселенички организации.
Воедно на првиот ден од работната посета директорот Шалваринов, ќе има средба со директорот на Основното училиште Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje, господин Себастијан Маврич од Козина. Во ова основно училиште има голем број на деца на иселеници кои го изучуваат македонскиот јазик.
Истиот ден директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов ќе оствари средба и со Игор Велов, државен советник и член на управниот одбор на „МКД Кирил и Методиј од Крањ".
На ден 25.01.2020 година од 10 до 12 часот, во хотел City Hotel Ljubljana, Dalmatinova Street 15, Ljubljana, 1000 Slovenia, директорот Шалваринов ќе има отворени средби со иселеници.
Лице за закажување на средби
Билјана Костова
075 217 205
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани, 

По покана на Европската Епархија и неговото Високопреосвештенство Митрополитот Европски господин Пимен, Црковниот одбор на Македонската Православна Црква, „Св. Климент Охридски” - Љубљана и по покана на Отец Митко Газинковски, во период од 24.01.2020 година до 27.01.2020 година, директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов ќе биде на работна посета на Република Словенија. 
На 26.01.2020 година со почеток од 10 и 30 часот директорот на Агенцијата, г-дин Никола Шалваринов ќе биде дел од свечениот чин на осветувањето на параклисот и крстилната на црквата „Св.Климент Охридски” - Љубљана.
За време на оваа посета директорот Шалваринов ќе има можност да оствари средби со иселеници и иселенички организации. 
Воедно на првиот ден од работната посета директорот Шалваринов, ќе има средба со директорот на Основното училиште Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje, господин Себастијан Маврич од Козина. Во ова основно училиште има голем број на деца на иселеници кои го изучуваат македонскиот јазик. 
Истиот ден директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов ќе оствари средба и со Игор Велов, државен советник и член на управниот одбор на „МКД Кирил и Методиј од Крањ.
На ден 25.01.2020 година од 10 до 12 часот, во хотел City Hotel Ljubljana, Dalmatinova Street 15, Ljubljana, 1000 Slovenia, директорот Шалваринов ќе има отворени средби со иселеници. 
Лице за закажување на средби
Билјана Костова 
075 217 205

Заменик директорот на Агенцијата за иселеништво, Осман Шукриу, на средба со иселениците во САД

Заменик директорот на Агенцијата за иселеништво, Осман Шукриу од 21 јануари до 31 јануари 2020 година, ќе ги посети иселеничките организации во Чикаго, Милвоки, Медисон и Детроит во САД. Шукриу ќе оствари средба и со преставниците на албанските училишта и иселеници бизнисмени во САД, на средбата ќе бидат презентирани проектите на Агенцијата за иселеништво. На овие средби со иселениците, заменик директорот Шукриу ќе ги информира присутните со надлежностите и активностите на Агенцијата, како и со програмата во 2020 година.
... Види повеќеВиди помалку

Заменик директорот на Агенцијата за иселеништво, Осман Шукриу, на средба со иселениците во САД

Заменик директорот на Агенцијата за иселеништво, Осман Шукриу од 21 јануари до 31 јануари 2020 година, ќе ги посети иселеничките организации во Чикаго, Милвоки, Медисон и Детроит во САД. Шукриу ќе оствари средба и со преставниците на албанските училишта и иселеници бизнисмени во САД, на средбата ќе бидат презентирани проектите на Агенцијата за иселеништво. На овие средби со иселениците, заменик директорот Шукриу ќе ги информира присутните со надлежностите и активностите на Агенцијата, како и со програмата во 2020 година.

 

Коментирај на Facebook

Почитувани, Сите кои се заинтересирани за директни и непосредни средба со заменикот директор на Агенцијата за иселеништво, г-дин Осман Шукриу, можете истите да ги закажете директно преку вибер на телефонскиот број 075 350 203. Согласно работните обврски на заменикот директор, средбите ќе бидат лично закажани од г-динот Шукриу. Со почит Агенција за иселеништво.

Дали може да објавите распоред на средбите со иселениците во САД, прецизна локација, датум и време? Ме интересира и дали има организирано средба со претставници на Македонските училишта, нели Шукриу е претставник на Република Македонија, а не на Албанија?! Немам намера да подгревам етничка тензија, но не гледам причина зошто претставник на Македонска државна институција да остварува средби со Албанската дијаспора! Албанија си се грижи за својата дијаспора. Вие како државна институција треба да се грижете за Македонската.

Bravo gospodine Šukriu, taka se rasprostranuva i vozobnovuva mreža kade siguren sum ķe vrodi plod i ķe doprinese se pogolema sorabotka pomegju vašata dijaspora i vašite institucii.

.овај мисли во Македонија е...и иселениците се Сдс и Заев....

Порано оваа институција се викаше Агенција за иселеништво на Република Македонија.

+ Види повеќе коментари

Нашата Стефанија Петковска, успешен спортист, успешен голаман во Whittlesea Stallions, Ranges, Preston Lions, со потпис на нов договор во нејзината спортска кариера. Честитки!Womens signings | 2020

AMSC is pleased to announce the signing of goalkeeper Stefania Petkovska.

Stef has been a goalkeeper at Whittlesea Stallions, Ranges, Preston Lions before moving west to Cairnlea.

Some of stefs personal highlights include 2009 B&F at Whittlesea Stallions &
2012 B&F at Whittlea Ranges.

Stef is a gym junkie, which comes to no surprise she is lead trainer at F45 Caroline Springs, and has won F45 trainer of the year in 2019.

She is very vocal from the box and has the ability to read attacking plays extremely well standing strong between the posts.

She is a joker off the pitch, but when it comes to gameday it’s 100% focus, so we cannot wait to see our shot blocker in action at Makland Park in 2020.

Please join us in welcoming Stef to Altona Magic. ⚫️🔴

#amsc #womenssignings #vardar #femalesinfootball
... Види повеќеВиди помалку

Нашата Стефанија Петковска, успешен спортист, успешен голаман во Whittlesea Stallions, Ranges, Preston Lions, со потпис на нов договор во нејзината спортска кариера. Честитки!

17.01.20 - 13:46

Aгенција за иселеништво

На ден 12.01.2020 година се одржа традиционалната приредба на учениците по повод почетокот на второто полугодие од учебната 2019/20 година и празникот Василица. Учество земаа учениците од рецитаторската, пеачката, ритмичко-балетската, фолклорната и драмската секција.
Присутните ги поздравија градоначалникот на општина Муралто д-р Стефано Џиларди и раководителот за Образование, култура и спорт во Локарно адвокатот Џусепе Коти.
На учениците и другите деца им беа доделени пакетчиња. Пакетчињата ги додели отец Драги Гоцевски.
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Brava Ane

Ane Timovska-Mitreva bravo dotka.. Gordost naša! ❤️

Blagodarnost do nasata draga nastavnicka👏👏👏

Колку вложен труд, љубов и насмеани дечиња! Гордост!

Bravo Ane ti posakuvam mnogu uspesi

Браво Ane Timovska-Mitreva Среќа и госдост наша заедно со децата ❤️❤️❤️

+ Види повеќе коментари

 

Коментирај на Facebook

Agencija za iselenistvo ste ili agencija za odnosi so religii vo dijasporata .??

Saint Naum Macedonian School🎒📓✏️ ИЗВЕСТУВАЊЕ!!! 🎒📓✏️
После многубројните празници и прослави, време е да се вратиме на училиште. Второто полугодие во училиштето Св. Наум почнува во Недела на 19-ти Јануари, во вообичаеното време 10:30.
Училиштето е отворено за упис на нови ученици кои може да ни се придружат за симболична школарина од 50 $ + 10$ за ужина. Сите оние кои се постари од 3 години и од одредени причини не можеа да почнат во Септември, може да ни се придружат сега да учиме Македонски и да другаруваме.
Се гледаме во Недела, се надеваме во проширен состав, одморени и спремни со нови сили во нови победи !!!
За дополнителни информации пишете на e-mail saintnaum2012@gmail.com.
***********
🎒📓✏️ ANNOUNCEMENT !!! 🎒📓✏️
After the many holidays and parties, it is time to go back to school. The second semester in the St. Naum school starts this Sunday, Jan 19th at the usual time 10: 30 AM.
The school is open for registration of new students, who can join us for a symbolic tuition of 50$ + 10$ for snacks. All of those older than 3 years, who for some reason could not start in September, can join us now to learn Macedonian and make new friends.
See you all on Sunday, hopefully in bigger number, eager to learn and strive for new achievements !!!
For more information, please send us an e-mail at saintnaum2012@gmail.com.
... Види повеќеВиди помалку

Image attachmentImage attachment

Saint John the Baptist Macedonian Orthodox Church - Sv. Jovan Krstitel ... Види повеќеВиди помалку

Во пожарите во Австралија изгоре куќата на Жаклина Михајлова

По скоро два месеци борба со огнените стихии на териороријата на цела Австралија, најмногу штети претрпеа шумските предели на Викторија и Нов Јужен Велс. Огнените јазици проголтаа илјадници хектари шума, уништија стотици домови, фарми, спортски и старски центри и покосија дваесетина човечки животи, илјадници животни и милијарди инсекти. Пожарите кои причинија неколку милијарди долари штета, се претпоставува дека се создадени од човечка негрижа кон заштита на природната средина, а многу од нив токму човекот е намерен создавач на пожарите. Многу луѓе настрадаа во борбата со пеколната огнена стихија, уште повеќе останаа заробени во шумските лавиринти опколени со оган и чад. Помош доаѓа од сите страни на светот, едни помагаат физички, други финансиски, трети со облека, четврти со прехранбени намирници. Македонците и тие масовно се приклучија во прибирање на парични сретства. Советот на Македонската Заедница за Нов Јужен Велс објави јавен повик за финансиска поддршка до сите црковни општини, културни и спортски друштва, пензионерски асоцијации, бизнисмени, од оваа огнена катастрофа што и се случува оваа година на нашата втора татковина Австралија, во која живеат околу 300.000 Македонци.
Деновиве пожар го зафати и излетничкото место Талбинго, кое се наоѓа 500 км на запад од Сиднеј. Како што сме информирани во него изгорела и куќата на нашата сонародничка Жаклина Михајлова, која како што изјавува за радиото СБС и РТВ Скопје покрај куќата и изгореле и многу артефакти, како и национални ракотворби, стари по неколку векови. Таа планирала во една блиска иднина да оснива Етно музеј во Сиднеј. - пренесува Иван Трпоски.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Во пожарите во Австралија изгоре куќата на Жаклина Михајлова

По скоро два месеци борба со огнените стихии на териороријата на цела Австралија, најмногу штети претрпеа шумските предели на Викторија и Нов Јужен Велс. Огнените јазици проголтаа илјадници хектари шума, уништија стотици домови, фарми, спортски и старски центри и покосија дваесетина човечки животи, илјадници животни и милијарди инсекти. Пожарите кои причинија неколку милијарди долари штета, се претпоставува дека се создадени од човечка негрижа кон заштита на природната средина, а многу од нив токму човекот е намерен создавач на пожарите. Многу луѓе настрадаа во борбата со пеколната огнена стихија, уште повеќе останаа заробени во шумските лавиринти опколени со оган и чад. Помош доаѓа од сите страни на светот, едни помагаат физички, други финансиски, трети со облека, четврти со прехранбени намирници. Македонците и тие масовно се приклучија во прибирање на парични сретства. Советот на Македонската Заедница за Нов Јужен Велс објави јавен повик за финансиска поддршка до сите црковни општини, културни и спортски друштва, пензионерски асоцијации, бизнисмени, од оваа огнена катастрофа што и се случува оваа година на нашата втора татковина Австралија, во која живеат околу 300.000 Македонци.
Деновиве пожар го зафати и излетничкото место Талбинго, кое се наоѓа 500 км на запад од Сиднеј. Како што сме информирани во него изгорела и куќата на нашата сонародничка Жаклина Михајлова, која како што изјавува за радиото СБС и РТВ Скопје покрај куќата и изгореле и многу артефакти, како и национални ракотворби, стари по неколку векови. Таа планирала во една блиска иднина да оснива Етно музеј во Сиднеј. - пренесува Иван Трпоски. 
#СоопштенијаImage attachment

 

Коментирај на Facebook

Голема загуба посебно за артефактите и националните ракотворби! Сочуствуваме со семејството Михајлови, г-ѓа Жаклина Михајлова е долгогодишен претседател на Македонскиот училишен Совет, член на Литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј и поетеса која твори на македонски мајчин јазик. Во овие тешки мигови се молиме за сите кои доживееја несреќи во катастрофите од пожарот.

И оваа година во организација на Управниот одбор од Македонската Православна Црковна Општина Св.Стефан од Утрехт се Чествуваше Божиќ, Патрониот празник на Црковната Општина, Св. Стефан како и празникот Василица, со Божиќна Литургија која се одржа на 12 јануари 2020 година. Литургијата посетена од голем број верници кои живеат и работат во Холандија беше одржана од Отец Добрица Јанев, дојден во Утрехт специјално за овој повод. Управниот одбор упати благодарност до верниците за присуството и заедничкото чествување на Рождеството Христово!
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

И оваа година во организација на Управниот одбор од Македонската Православна Црковна Општина Св.Стефан од Утрехт се Чествуваше Божиќ, Патрониот празник на Црковната Општина, Св. Стефан како и празникот Василица, со Божиќна Литургија која се одржа на 12 јануари 2020 година. Литургијата посетена од голем број верници кои живеат и работат во Холандија беше одржана од Отец Добрица Јанев, дојден во Утрехт специјално за овој повод. Управниот одбор упати благодарност до верниците за присуството и заедничкото чествување на Рождеството Христово!
#СоопштенијаImage attachment

Zajednica Makedonaca u Republici HrvatskojPozivnica: Makedonska večer u Zagrebu
Покана: Македонска вечер во Загреб
... Види повеќеВиди помалку

Image attachment

Агенцијата за иселеништво Ви посакува Среќен Божиќ и Божиќни празници!
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво Ви посакува Среќен Божиќ и Божиќни празници!
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

На сите Вас што работите во Агенцијата ви пожелувам среќен Божиќ и убави божиќни празници. Христос се роди! 💗

Saint Naum Macedonian SchoolПрекрасна празнична честитка од далечната Австралија:
Џулиан Ралевски, 11 години, Волонгог, Австралија
... Види повеќеВиди помалку

Saint Naum Macedonian SchoolДедо МРАЗ дојде и кај НАС
Фотографии од Новогодишната приредба, доделување на наградите за конкурсот "ЗИМА - радост за секое дете" и посетата на Дедо Мраз во училиштето и црквата
... Види повеќеВиди помалку

Новогодишните празници инспирација за донација на г-дин Фатмир Веапи иселеник од Германија. Г-дин Веапи, престојните празници ги искористи да ја посети својата родна земја и на Јавната установа, Домот 11-ти Октомври им додели донација во парични средства и новогодишни пакетчиња за сите штитенци од Домот. Г-динот Фатмир Веапи, заедно со директорот на Агенцијата за иселеништво Никола Шалваринов имаа можност да се сретнат со директорката на Домот 11 Октомври г-ѓа Соња Стамевска, на средбата, директорката се заблагодари за донацијата на г-дин Веапи и воедно им додели на присутните благодарница за хуманото дело. Г-дин Фатмир Веапи се заблагодари за приемот и посака и во иднина да продолжат хуманите дела и да се зголемат детските насмевки. Нека ова хумано дело биде пример и поттик за голем број на идни хумани дела. Нека празниците бидат инспирација за голем број на детски насмевки и остварени желби! ... Види повеќеВиди помалку