Вести

На ден 15-ти Ноември 2018 година од 10:00 до 11:00 часот во хотел Maritim Hotel Bremen, Hollerallee 99, Findorff, 28215 Bremen, Germany, македонската делегација предводена од директорот на Агецијата за иселеништво , Никола Шалваринов ќе има поединечни средби со иселеници. На овие средби присутните ќе се запознаат со Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 15-ти Ноември 2018 година од 10:00 до 11:00 часот во хотел Maritim Hotel Bremen, Hollerallee 99, Findorff, 28215 Bremen, Germany, македонската делегација предводена од директорот на Агецијата за иселеништво , Никола Шалваринов ќе има поединечни средби со иселеници. На овие средби присутните ќе се запознаат со Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија

На 15-ти ноември, комедијата „Европејци” во изведба на Драмското Студио од Тетово, Република Македонија, ќе гостува на сцената на Театар 78 со почеток во 19:30 часот. Комедијата „Европјани“ е на Мирољуб Недовиќ, а во режија на Мирко Видоески.
Претставата се прикажува во рамките на манифестацијата „Денови на македонската култура во Белград - Додор на Македонија 2018 во организација на здружението „Македониум”.
Адреса на театарот: Ресавска бр.78
Влезот е слободен.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На 15-ти ноември, комедијата „Европејци” во изведба на Драмското Студио од Тетово, Република Македонија, ќе гостува на сцената на Театар 78 со почеток во 19:30 часот. Комедијата „Европјани“ е на Мирољуб Недовиќ, а во режија на Мирко Видоески.
Претставата се прикажува во рамките на манифестацијата „Денови на македонската култура во Белград - Додор на Македонија 2018 во организација на здружението „Македониум”. 
Адреса на театарот: Ресавска бр.78 
Влезот е слободен.
#Соопштенија

На ден 14-ти Ноември, македонската делегација од 10:00 до 11:00 часот во хотел Novum Hotel Graf Moltke Hamburg, Steindamm 1, St. Georg, 20099 Hamburg, Germany ќе има поединечни средби со иселеници, а во 18:00 часот, директорот Шалваринов ќе има работна средба со претставници на Клубот Македонија од Бремен. На оваа средба присутните ќе имаат можност да се информираат за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 14-ти Ноември, македонската делегација од 10:00 до 11:00 часот во хотел Novum Hotel Graf Moltke Hamburg, Steindamm 1, St. Georg, 20099 Hamburg, Germany ќе има поединечни средби со иселеници, а во 18:00 часот, директорот Шалваринов ќе има работна средба со претставници на Клубот Македонија од Бремен. На оваа средба присутните ќе имаат можност да се информираат за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија

На ден 13-ти Ноември во 19:00 часот, директорот Шалваринов ќе има работна средба во Хамбург во просториите на „Македонскиот клуб Илинден 1903”, на средбата директорот ќе ја презентира Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 13-ти Ноември во 19:00 часот, директорот Шалваринов ќе има работна средба во Хамбург во просториите на „Македонскиот клуб Илинден 1903”, на средбата директорот ќе ја презентира Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.
#Соопштенија

На ден 12-ти Ноември 2018 година во Берлин од 10:00 до 11:00 часот во хотел Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz Hotel Otto-Braun-Straße 69, Mitte, 10178 Berlin, Germany, македонската делегација ќе има поединечни средби со иселеници. На овие средби ќе можат присутните да сретнат со директорот Шалваринов и воедно од него директно да слушнат за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 12-ти Ноември 2018 година во Берлин од 10:00 до 11:00 часот во хотел Hampton by Hilton Berlin City Centre Alexanderplatz Hotel Otto-Braun-Straße 69, Mitte, 10178 Berlin, Germany, македонската делегација ќе има поединечни средби со иселеници. На овие средби ќе можат присутните да сретнат со директорот Шалваринов и воедно од него директно да слушнат за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија

На ден 11-ти Ноември, директорот на Агенцијата за иселеништво, ќе има посета средба со претставници на „МПЦО Св. Климент Охридски“ во 12:00 во Берлин. На оваа посета ќе се сретне со иселеници и иселенички организации се со цел презентација на Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна. Додека пак во 15:00 часот ќе биде посетена Амбасадата на Република Македонија во Берлин и ќе се оствари средба со амбасадорот г-дин Сашо Марковски.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 11-ти Ноември, директорот на Агенцијата за иселеништво, ќе има посета средба со претставници на „МПЦО Св. Климент Охридски“ во 12:00 во Берлин. На оваа посета ќе се сретне со иселеници и иселенички организации се со цел презентација на Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна. Додека пак во 15:00 часот ќе биде посетена Амбасадата на Република Македонија во Берлин и ќе се оствари средба со амбасадорот г-дин Сашо Марковски.
#Соопштенија

На ден 10-ти Ноември директорот Никола Шалваринов ќе има работна средба во Хановер во 15:00 часот со претставници на „Македонски клуб Илинден“ каде што ќе ги претстави информациите за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 10-ти Ноември директорот Никола Шалваринов ќе има работна средба во Хановер во 15:00 часот со претставници на „Македонски клуб Илинден“ каде што ќе ги претстави информациите за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.
#Соопштенија

На ден 9-ти Ноември, македонската делегација ќе има пoединечни средби со иселеници од 10:00 до 11:00 часот во Hotel Asahi, Kurfürstenstr. 30, City Center, 40211 Dusseldorf, Germany, а во 18:00 часот делегацијата на Агенцијата за иселеништво предводена од директорот Шалваринов ќе има работна средба во Дортмунд во просториите на „МПЦО Св.Кирил и Методиј“. На оваа средба присутните ќе имаат можност да се информираат за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна.

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На ден 9-ти Ноември, македонската делегација ќе има пoединечни средби со иселеници од 10:00 до 11:00 часот во Hotel Asahi, Kurfürstenstr. 30, City Center, 40211 Dusseldorf, Germany, а во 18:00 часот делегацијата на Агенцијата за иселеништво предводена од директорот Шалваринов ќе има работна средба во Дортмунд во просториите на „МПЦО Св.Кирил и Методиј“. На оваа средба присутните ќе имаат можност да се информираат за Нацрт Програмата за 2019 година на Агенцијата за иселеништво, промоција на новото наставно помагало за најмладата возраст и најава за подготовка на учебниците за повисоките одделенија, презентација на Прирачникот за потребите на иселениците од правен карактер и најава за подготовка на нов Прирачник со потребни информации од економски карактер, соработка и вмрежување на спортски клубови од Република Македонија со иселеничките, преку организирање на турнири на спортски активности, поддршка на локални културни настани за промовирање Република Македонија преку промотивни материјали и соработка со Агенција за поддршка и развој на туризмот на Република Македонија како и медиумско покривање на настаните кои ги организираат иселеничките организации од страна на Агенцијата за иселеништво преку нејзината новоформирана интернет страна и официјалната Facebook страна. 

• За поединечните средби сите заинтересирани иселеници можат да се пријават кај Билјана Костова, и Снежана Лазевска Ѓорѓиевска односно на следните електронски адреси: e-mail: biljana@minisel.gov.mk; snezana@minisel.gov.mk
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Petok e raboten den i neznam koj ke prisuatvuva na ovoj nastan,zasto ne e u sabota ili nedela za da moze sekoj iselenik ako ima moznost da dojde i da prasa nesto

Меѓународната поетска манифестација „Анџело ла Векија“ распишува конкурсот за најдобра поетска творба во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски – „Антево слово“
Меѓународната поетска манифестација „Анџело ла Векија“ годинава по вторпат го распишува конкурсот за најдобра поетска творба во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски – „Антево слово“. На конкурсот можат да учествуваат поети од Македонија кои ќе испратат една своја необјавена песна на македонски и италијански или англиски јазик. Со учеството на овој конкурс истите ќе можат да бидат дел од авторите кои конкурираат за носечката награда на манифестацијата ‘Парнас – награда на Анџело ла Векија’. Поезијата може да се испраќа до 15 ноември 2018 година“.
Наградата „Антево слово“ е дел од оваа меѓународна манифестација која се одржува секоја година во градот Каникати во Сицилија, Италија, а воедно и прва од ваков вид која се доделува за македонски автор надвор од нашата држава. Претставниците на манифестацијата велат дека конкурсот за поезија ‘Парнас – награда на Анџело ла Векија’ е создаден со цел да се прослави и овековечи, преку ‘Возвишена поезија’, духот, душата, суштината и есенцијата на животот во Каникатската секуларна академија на Парнас.
Сите пријавени учесници ќе имаат можност да влезат во конкуренција за двете награди, носечката награда „Анџело ла Векија“, награда која е именувана по професор Анџело ла Векија, познат во Сицилија и на територијата на Италија со неговата работа како поет, драмски писател, историчар и професор и наградата „Антево слово“, која ќе се доделува во чест на Анте Поповски, познатиот македонски поет, есеист, препејувач и публицист.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Меѓународната поетска манифестација „Анџело ла Векија“ распишува конкурсот за најдобра поетска творба во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски – „Антево слово“
Меѓународната поетска манифестација „Анџело ла Векија“ годинава по вторпат го распишува конкурсот за најдобра поетска творба во чест на великанот на македонската поезија Анте Поповски – „Антево слово“. На конкурсот можат да учествуваат поети од Македонија кои ќе испратат една своја необјавена песна на македонски и италијански или англиски јазик. Со учеството на овој конкурс истите ќе можат да бидат дел од авторите кои конкурираат за носечката награда на манифестацијата ‘Парнас – награда на Анџело ла Векија’. Поезијата може да се испраќа до 15 ноември 2018 година“.
Наградата „Антево слово“ е дел од оваа меѓународна манифестација која се одржува секоја година во градот Каникати во Сицилија, Италија, а воедно и прва од ваков вид која се доделува за македонски автор надвор од нашата држава. Претставниците на манифестацијата велат дека конкурсот за поезија ‘Парнас – награда на Анџело ла Векија’ е создаден со цел да се прослави и овековечи, преку ‘Возвишена поезија’, духот, душата, суштината и есенцијата на животот во Каникатската секуларна академија на Парнас. 
Сите пријавени учесници ќе имаат можност да влезат во конкуренција за двете награди, носечката награда „Анџело ла Векија“, награда која е именувана по професор Анџело ла Векија, познат во Сицилија и на територијата на Италија со неговата работа како поет, драмски писател, историчар и професор и наградата „Антево слово“, која ќе се доделува во чест на Анте Поповски, познатиот македонски поет, есеист, препејувач и публицист.
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Presrekna sym sto imav prilika da bidam vo prisystvo so gospodinot ANTE POPVSKI VECEN MY SPOMEN 📕🕊📕🕊📕

Почитувани,
Македонското културно друштво Охридски бисери од Нова Горица, Република Словенија, на ден 08.12.2018 година ќе организира предновогодишна македонска вечер. Целта на настанот е пред се дружба помеѓу македонците во Република Словенија, каде што преку македонската песна и музика ќе се промовира македонската култура, а воедно на едно место ќе ги собере сите иселеници од Република Македонија. За подетални информации за настанот и за друштвото во следните линкови:
▪https://www.facebook.com/events/1137391336436098/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1541335158319371
▪https://www.facebook.com/mkd.ohridskibiseri
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани, 
Македонското културно друштво Охридски бисери од Нова Горица, Република Словенија, на ден 08.12.2018 година ќе организира предновогодишна македонска вечер. Целта на настанот е пред се дружба помеѓу македонците во Република Словенија, каде што преку македонската песна и музика ќе се промовира македонската култура, а воедно на едно место ќе ги собере сите иселеници од Република Македонија. За подетални информации за настанот и за друштвото во следните линкови:
▪https://www.facebook.com/events/1137391336436098/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1541335158319371
▪https://www.facebook.com/mkd.ohridskibiseri
#Соопштенија
Види повеќе