Огласи и повици

Интерен оглас:

Број 01/2019 Агенција за иселеништво на Република Македонија за унапредување на административни службеници ќе биде објавен на интернет страницата на Агенција за администрација на ден 10.06.2019 (понеделник) во 10:00 часот.

Види повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за пријава и увид во Избирачки список за гласање во странство за изборите за претседател на Република Македонија , 21 април 2019 година

Види повеќе

Претседателски избори 2019- Образец број 30

Види повеќе

Вести

Почитувани,

Во досегашното три годишно раководење со Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија, како директор на оваа Владина институција се залагав за модернизирање на пристапот на работење на Агенцијата за иселеништво. Како самостоен орган во Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за иселеништво заедно со целокупниот кадар во неа, на пиедестал го ставија целосната заштита и унапредување на правата и положбата на иселениците, нивниот културниот развој и нивната интеграција во матичната земја.

Заеднички, имавме можност да работиме на културниот развој, преку низа на активности кои ги втемеливме во Стратешкиот план на работење на Агенцијата за иселеништво. Ги изработивме проектите, но и продолживме да ги надградуваме постоечките. Летната школа за изучување на мајчиниот јазик, Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците, виртуелна обука на наставниците од дијаспората, доделување на наградата ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата, печатење на книга од иселеник или иселеничка организација, избрана со Јавен повик, Камп за спорт и млади во Струга. Во обемниот опус на работење, заеднички имавме можнност да дадем вистинска исилна поддршка во остварувањето на правата на иселениците од матичната земја, преку давање на силна поддршка на активности во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби), поддршка на иселенички настани од различен карактер во државата, Годишна виртуелна конференција по избрана тема. Воедно ја детектиравме потребата за изработка на Прирачник во праваната и економската сфера и истите ги изработевме се со цел, помагање и олеснување во остварувањето на правата на иселениците во Република Северна Македонија. Имавме цел, за прв пат да реализираме Туристички прирачник, кој ќе им служи на сите наши иселеници и истиот е во процес на изработка.

Со постојана комуникација со иселениците и следењето на нивните активности, Агенцијата за иселеништво, преку соработка со сродни институции во рамки на надлежностите, се грижеше за подобрување на состојбите на иселениците, правата во земјите каде што живеат и работат, решавање на проблемите и потребите преку одржување на конференции и собири со претставници на иселенички организации. Успешната реализација на двете Конференции: Конференција за соработка помеѓу Македонците од Република Северна Македонија и Хрватите од Република Хрватска и првата Регионална Конференција за вмрежување на дијаспората, ни дадоа можност, одблиску да ги слушнеме потребите на дијаспората.

Во моето работење, една од основните работни цели, беше унапредувањето на образовниот систем помеѓу најмладата генерација на иселеници и изучувањето на мајчиниот јазик, за таа цел изработивме: Сликовница за изучување на мајчин јазик за најмладата генерација, Буквар-боенка, Граматика за изучување на македонскиот јазик со практични вежби за дополнителна настава во странство, изработка на мобилна апликација, преку која на забавен и едноставен начин, нашинците во дијаспората ќе имаат можност да го научат мајчиниот јазик. Во своето работење во Агенцијата за иселеништво имавме цел да ги поддржиме сите успешни личности од дијаспората. Во период од три години ја изработивме книга за усепешни личности од дијаспората, „Патот на успехот” од авторот Симона Ристевска, во која беа забележени голем број на успешни и мотивирачки приказни и стории, стории на личности кои беа вистински амбасадори и промотори на нашата земја. Постојаните директни средби со иселеници во дијспората беа приоритет, директните разговори и посетата во земјите на нивното живеење, даваа можност, директно да се соочиме и разговараме за сите проблеми и потреби. Турнеите низ цела Европа, ни овозможија да ги посетиме поголемиот дел на иселенички друштваа, здруженија, но и одблиску да запознаеме поединци кои имаат тесни врски и реалции со Република Северна Македонија. Слушнавме идеи, размислување и ставови, над кои ги темелевме нашите работни задачи.

Раководењето на Владина институција, претставува голем чекор во градењето на професионалната кариера, успешнота е загарантирана, доколку се има тим покрај себе, кој ти дава можност да се движиш нанапред. Ја упатувам својата благодарност до сите вработени во Агенцијата за иселеништво како и до Кабинетот на поранешниот министер задолжен за дијаспора г-дин Едмонд Адеми, кои во изминатите три години, заеднички работевме и соработувавме со цел да им овозможиме на нашите иселеници позитивен пристап до матичната земја. Природниот тек на промените на животните искуства, дава можност за чекорење на поголем и позитивен пат. Разрешувањето од директорската позиција во Агенцијата за иселеништво, дава голем исчекор во унапредувањето на професионалната кариера.

На сите мои, некогашни соработници во Агнцијата за иселеништво, но и во останатите институции, им се заблогодараувам и им испраќам порака да продолжат да работат професионално и да им служат на граѓаните во и надвор од Република Северна Македонија, само така заеднички можеме да изградиме позитивно, еднакво, успешно општество, преку почитувањето и унапредувањето на правата на сите граѓани на нашата земја

Со почит,

Никола Шалваринов
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани,

Во досегашното три годишно раководење со Агенцијата за иселеништво на Република Северна Македонија, како директор на оваа Владина институција се залагав за модернизирање на пристапот на работење на Агенцијата за иселеништво. Како самостоен орган во Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за иселеништво заедно со целокупниот кадар во неа, на пиедестал го ставија целосната заштита и унапредување на правата и положбата на иселениците, нивниот културниот развој и нивната интеграција во матичната земја.

Заеднички, имавме можност да работиме на културниот развој, преку низа на активности кои ги втемеливме во Стратешкиот план на работење на Агенцијата за иселеништво. Ги изработивме проектите, но и продолживме да ги надградуваме постоечките. Летната школа за изучување на мајчиниот јазик, Виртуелна настава по мајчин јазик во текот на цела учебна година, со цел поттикнување за учење на мајчиниот јазик преку далечина, наменета за децата на иселениците, виртуелна обука на наставниците од дијаспората, доделување на наградата ,,Стојан Христов,, во рамки на манифестација Струшки вечери на поезијата, печатење на книга од иселеник или иселеничка организација, избрана со Јавен повик, Камп за спорт и млади во Струга. Во обемниот опус на работење, заеднички имавме можнност да дадем вистинска исилна поддршка во остварувањето на правата на иселениците од матичната земја, преку давање на силна поддршка на активности во средините каде што живеат иселениците (изложби, концерти, литературни настапи и иселенички средби), поддршка на иселенички настани од различен карактер во државата, Годишна виртуелна конференција по избрана тема. Воедно ја детектиравме потребата за изработка на Прирачник во праваната и економската сфера и истите ги изработевме се со цел, помагање и олеснување во остварувањето на правата на иселениците во Република Северна Македонија. Имавме цел, за прв пат да реализираме Туристички прирачник, кој ќе им служи на сите наши иселеници и истиот е во процес на изработка.

Со постојана комуникација со иселениците и следењето на нивните активности, Агенцијата за иселеништво, преку соработка со сродни институции во рамки на надлежностите, се грижеше за подобрување на состојбите на иселениците, правата во земјите каде што живеат и работат, решавање на проблемите и потребите преку одржување на конференции и собири со претставници на иселенички организации. Успешната реализација на двете Конференции: Конференција за соработка помеѓу Македонците од Република Северна Македонија и Хрватите од Република Хрватска и првата Регионална Конференција за вмрежување на дијаспората, ни дадоа можност, одблиску да ги слушнеме потребите на дијаспората.

Во моето работење, една од основните работни цели, беше унапредувањето на образовниот систем помеѓу најмладата генерација на иселеници и изучувањето на мајчиниот јазик, за таа цел изработивме: Сликовница за изучување на мајчин јазик за најмладата генерација, Буквар-боенка, Граматика за изучување на македонскиот јазик со практични вежби за дополнителна настава во странство, изработка на мобилна апликација, преку која на забавен и едноставен начин, нашинците во дијаспората ќе имаат можност да го научат мајчиниот јазик. Во своето работење во Агенцијата за иселеништво имавме цел да ги поддржиме сите успешни личности од дијаспората. Во период од три години ја изработивме книга за усепешни личности од дијаспората, „Патот на успехот” од авторот Симона Ристевска, во која беа забележени голем број на успешни и мотивирачки приказни и стории, стории на личности кои беа вистински амбасадори и промотори на нашата земја. Постојаните директни средби со иселеници во дијспората беа приоритет, директните разговори и посетата во земјите на нивното живеење, даваа можност, директно да се соочиме и разговараме за сите проблеми и потреби. Турнеите низ цела Европа, ни овозможија да ги посетиме поголемиот дел на иселенички друштваа, здруженија, но и одблиску да запознаеме поединци кои имаат тесни врски и реалции со Република Северна Македонија. Слушнавме идеи, размислување и ставови, над кои ги темелевме нашите работни задачи.

Раководењето на Владина институција, претставува голем чекор во градењето на професионалната кариера, успешнота е загарантирана, доколку се има тим покрај себе, кој ти дава можност да се движиш нанапред. Ја упатувам својата благодарност до сите вработени во Агенцијата за иселеништво како и до Кабинетот на поранешниот министер задолжен за дијаспора г-дин Едмонд Адеми, кои во изминатите три години, заеднички работевме и соработувавме со цел да им овозможиме на нашите иселеници позитивен пристап до матичната земја. Природниот тек на промените на животните искуства, дава можност за чекорење на поголем и позитивен пат. Разрешувањето од директорската позиција во Агенцијата за иселеништво, дава голем исчекор во унапредувањето на професионалната кариера.

На сите мои, некогашни соработници во Агнцијата за иселеништво, но и во останатите институции, им се заблогодараувам и им испраќам порака да продолжат да работат професионално и да им служат на граѓаните во и надвор од Република Северна Македонија, само така заеднички можеме да изградиме позитивно, еднакво, успешно општество, преку почитувањето и унапредувањето на правата на сите граѓани на нашата земја

Со почит,

Никола Шалваринов
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Ebi se direktore!

Tonka cela mladost ja poklonu votanec kapa dole za tebe I respect poz druze

Bravo,takvi mladi i uspesni lugje ni trebaat!

E jas da ti kazam na tebe DIREKTORE.ZA KUR NE TE BIVA.PRVO SRAM.DA TI E STO ISTAKNUVAS deka si direktor na NEPOSTOECKA DRZAVA.VTORO NISTO ne napravi za MAKEDONCITE na Malta.morame da se molime vi Rim a od tamu nema nokakov odgovor so meseci.zatoa ne jadi trici.SRAM DA VI E A BARATR PARI.VIE STE GOMNARI NEVIDENI

A site.ovie komentari sto ti cestitaat se od tvoja partija pa moraat A vistinata i sam.ja znaes.ilibtreba da vi dademe na vas licno pari za da vi tekne na nas

Cest i zadovolstvo bese nasata sorabotka, togas koga jas bev V.D. Direktor na Ansamblot TANEC... Odlicno zavrsena rabota...

Cest mi bese da sorabotuvame vo delot na informiranjeti,kulturata i zastita na nasite prava vo dijasporata.

Čestitki. Ve očekuvame poftorno vo Osijek.

Cestitki za dosegashnata rabota direktore, super sraboteno, sekoja cest

Sekoja cest Nikola! Nezamenliv ste

Bravo Nikola!

Sekoja cest, bravo direktore!

Bravo Nikola

+ Види повеќе коментари

Со поддршка на Агенцијата за иселеништво, а во соработка со тимот на наставнички кои ја водат настава на македонски јазик во дијаспората, изработен е новиот учебник ,,Граматика на македонскиот јазик”за потребите на учениците од дијаспората! Благодарност до тимот на наставници, задолжени за изработката на новиот учебник. ... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво повторно ги израдува учениците од Локарно, Швајцарија кои ја посетуваат наставата на Македонски јазик, со нови буквари и лектири. Наставничката Ана Тимовска Митрева ни ја пренесе детската радост и желбата за учење на мајчиниот јазик.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Голема благодарност до директорот Никола Шалваринов, Билјана Костова и останатите вработени во Агенцијата за иселеништво за учебните помагала кои пристигнаа за учениците. Насмевката на учениците, желбата да посетуваат дополнителна настава на мајчин јазик и љубовта кон книгите е голема среќа за мене како наставник. Ви благодарам за соработката и се надевам дека ќе продолжи! ❤🇲🇰❤

По долги години изминати од нашите први учебници, повторно го добивме букварот на кој со радост и задоволство, ние родителите иако далеку од татковината им помагаме на нашите деца, заедно со нас да учат и да се забавуваат со нивниот прв учебник. Благодарност до Вас, вработените во Агенцијата за иселеништво и до нашата најдобра наставничка Ане Тимовска Митрева. Топли поздрави од Локарно!

Агенцијата за иселеништво Ви го честита Денот на Македонската револуционерна борба!
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво Ви го честита Денот на Македонската револуционерна борба!
#Соопштенија

Агенцијата за иселеништво и Центарот за странски јазици ќе ги помагаа децата на иселениците при изучување на мајчиниот јазик во дијаспора.

Директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов, денеска го потпиша мемеорандумот за соработка со Центарот за странски јазици во Скопје, преставуван од страна на директорката г-ѓа Фанија Смичковска.
Меморандумот за соработка помеѓу двете институции е со цел продлабочување на институционалната соработка и заедничко поврзување, како и осовременување и имплементација на заедничките активности, но и институционално помаѓање на децата на иселениците при изучување на мајчиниот јазик и подобрување на комуникациските вештини на мајчиниот јазик.
Една од активностите на Агенцијата за иселеништво е и вршењето на работнни задачи кои се однесуваат на правата и положбата на иселениците од Република Северна Македонија, а со тоа, оваа соработка ни овозможува да го реализираме помаѓањето на децата на нашите иселеници во делот на изучувањето на мајчиниот јазик.
Центарот за странски јазици од своето основање во 1954 година до денес успешно изведува настава по странски јазик за слушатели од сите возрасти, со што го прави полноправн партнер во реализацијата на заедничката соработка.
Двете институции, заеднички го најавуваат првото реализирање на настава, во јануари 2021 година, а за подетални информации јавноста ќе биде информирана дополнително.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво и Центарот за странски јазици ќе ги помагаа децата на иселениците при изучување на мајчиниот јазик во дијаспора.

Директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов, денеска го потпиша мемеорандумот за соработка со Центарот за странски јазици во Скопје, преставуван од страна на директорката г-ѓа Фанија Смичковска. 
Меморандумот за соработка помеѓу двете институции е со цел продлабочување на институционалната соработка и заедничко поврзување, како и осовременување и имплементација на заедничките активности, но и институционално помаѓање на децата на иселениците при изучување на мајчиниот јазик и подобрување на комуникациските вештини на мајчиниот јазик. 
Една од активностите на Агенцијата за иселеништво е и вршењето на работнни задачи кои се однесуваат на правата и положбата на иселениците од Република Северна Македонија, а со тоа, оваа соработка ни овозможува да го реализираме помаѓањето на децата на нашите иселеници во делот на изучувањето на мајчиниот јазик. 
Центарот за странски јазици од своето основање во 1954 година до денес успешно изведува настава по странски јазик за слушатели од сите возрасти, со што го прави полноправн партнер во реализацијата на заедничката соработка. 
Двете институции, заеднички го најавуваат првото реализирање на настава, во јануари 2021 година, а за подетални информации јавноста ќе биде информирана дополнително. 
#СоопштенијаImage attachment

Во целост е реализиран одобрениот проект од Националниот совет на МНМ во Р. Србија
„Работилница на декорација на рачно изработени предмети со техника миx-медија“ од Националниот совет на македонското национално малцинство во Р. Србија во организација на ЗГМНЗ „Гоце Делчев“ Пчињски округ - Врање.
Златните плакети доделени на Тања Пешиќ и Слаѓана Стојковиќ Аризановиќ и благодарниците доделени на децата учесници се мало внимание, тие заслужуваат многу повеќе. Во посебна состојба кога вирусот не се смирува, во целост беа преземени сите мерки со носење на маски, мерење на температура и држење на дистанца.
Известувањето на РТВ Фокус е забелешка како треба да се планира, организира и спроведе еден проект во вид на едукација, нивните дела ќе бидат постојано изложени во нашето македонско катче.
- Претседател на ЗГМЗ „Гоце Делчев“ Пчињски округ - Врање, Пеце Ристески
#Европа
... Види повеќеВиди помалку

Во просториите на Агенцијата за иселеништво, дирекорот Никола Шалваринов, оствари работна средба со претставникот на иницијативниот одбор на групата Македонци во Германија (Makedonier) Петар Наумовски. На оваа работна средба, г-дин Наумовски имаше можност да ја образложи Иницијативата за подобрување на услугите за македонските граѓани во Германија во дипломатско конзуларните претставништва на РСМ во Германија, а со тоа и заеднички да се изнајде соодветно решение. Во разговорот и двете страни понудија и разгледаа неколку опции за подобрување на потребите на иселениците во СР Германија, а директорот Шалваринов се обврза предлозите да ги пренесе до Министерството за надворешни работи.
#европа
... Види повеќеВиди помалку

Во просториите на Агенцијата за иселеништво, дирекорот Никола Шалваринов, оствари работна средба со претставникот на иницијативниот одбор на групата Македонци во Германија (Makedonier) Петар Наумовски. На оваа работна средба, г-дин Наумовски имаше можност да ја образложи Иницијативата за подобрување на услугите за македонските граѓани во Германија во дипломатско конзуларните претставништва на РСМ во Германија, а со тоа и заеднички да се изнајде соодветно решение. Во разговорот и двете страни понудија и разгледаа неколку опции за подобрување на потребите на иселениците во СР Германија, а директорот Шалваринов се обврза предлозите да ги пренесе до Министерството за надворешни работи. 
#Европа

Агенцијата за иселеништво Ви го честита 11-ти Октомври, Денот на народното востание. Денес, одбележувме 79 години од четиригодишната народно – ослободителна борба на Македонскиот народ во Втората светска војна. Овој ден е симбол на Македонскиот непокор и слободарскиот дух. Нека ни е честит и вековит 11- ти Октомври. За многу години! ... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво Ви го честита 11-ти Октомври, Денот на народното востание. Денес, одбележувме 79 години од четиригодишната народно – ослободителна борба на Македонскиот народ во Втората светска војна. Овој ден е симбол на Македонскиот непокор и слободарскиот дух. Нека ни е честит и вековит 11- ти Октомври. За многу години!

 

Коментирај на Facebook

Честит и вековит да ни е Денот на востанието на македонскиот народ 🇲🇰

Cestit 11-ti Oktomvri , Denot na narodnoto vostanie.

Директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов во просториите на Агенцијата за иселеништво оствари работна средба со г-ѓа Марија Продановиќ, претседател на здружението „Кирил Пејчиновиќ“ од Краљево.
На оваа работна средба, се разговараше за понатамошните активности и соработката со здружението, поддржани од Агенцијата за иселеништво. Директорот Шалваринов ги запозна присутните со тековното работење на Агенцијата, но и за идните активности.
Во разговор со г-ѓа Продановиќ, посочи дека здружението планира да отвори македонско катче во градската библиотека, како би имале можност младите членови на здружението да ја користата истата. Воедно Продановиќ посочи дека оваа година на Медицинскиот факултетот при УКИМ, студентот Вељко Вујичик се запишал како владин стипендист.
Директорот Шалваринов се заблагодари за посетата и посочи дека ќе даде поддршка за реализација на потребната замисла.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Директорот на Агенцијата за иселеништво, г-дин Никола Шалваринов во просториите на Агенцијата за иселеништво оствари работна средба со г-ѓа Марија Продановиќ, претседател на здружението „Кирил Пејчиновиќ“ од Краљево.
На оваа работна средба, се разговараше за понатамошните активности и соработката со здружението, поддржани од Агенцијата за иселеништво. Директорот Шалваринов ги запозна присутните со тековното работење на Агенцијата, но и за идните активности.
Во разговор со г-ѓа Продановиќ, посочи дека здружението планира да отвори македонско катче во градската библиотека, како би имале можност младите членови на здружението да ја користата истата. Воедно Продановиќ посочи дека оваа година на Медицинскиот факултетот при УКИМ, студентот Вељко Вујичик се запишал како владин стипендист.
Директорот Шалваринов се заблагодари за посетата и посочи дека ќе даде поддршка за реализација на потребната замисла.
#Соопштенија

Директорот Никола Шалваринов, во просториите на Агенцијата за иселеништво, оствари работна средба со г-дин Методија Колоски и претставници на Обединетата македонска дијаспора. На средбата се разговараше за досегашната соработка помеѓу ОМД и Агенцијата за иселеништво, но и за идните активности и унапредување на соработката. Директорот Шалваринов ги запозна присутните со досегашните активности на Агенцијата за иселеништво, но и за идните предвидени работни задачи на тимот на Агенцијата. Претставниците на ОМД упатија благодарност за остварениот состанок и ги пренесоа своите мисли и ставови за продолжување на заедничката соработка. Овој работен состанок заврши со неколку конструктивни заклучоци кои ќе бидат имплементирани во понатамошната соработка.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Директорот Никола Шалваринов, во просториите на Агенцијата за иселеништво, оствари работна средба со г-дин Методија Колоски и претставници на Обединетата македонска дијаспора. На средбата се разговараше за досегашната соработка помеѓу ОМД и Агенцијата за иселеништво, но и за идните активности и унапредување на соработката. Директорот Шалваринов ги запозна присутните со досегашните активности на Агенцијата за иселеништво, но и за идните предвидени работни задачи на тимот на Агенцијата. Претставниците на ОМД упатија благодарност за остварениот состанок и ги пренесоа своите мисли и ставови за продолжување на заедничката соработка. Овој работен состанок заврши со неколку конструктивни заклучоци кои ќе бидат имплементирани во понатамошната соработка. 
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Bravo direktore, uspeshna rabota,

Кои се тие конструктивни заклучоци?

#Соопштенија

Ни претставува чест и задоволство да Ви ја преставиме писателката Оливера Петрова-Јовановска од Мелбурн Австралија и имаме можност да ја презентираме нејзината збирка на песни под насловот, „Неостварена љубов”. Писателката Петрова-Јовановска е родена во Битола, а од 1986 година живее, работи и создава во Мелбурн, Австралија. Таа пројавува љубов кон пишаниот збор уште од најмладите години и на единаесетагодишна возраст ја објавува првата творба во битолски весник, а потоа нејзини творби се објавуваат во различни детски списанија. Истовремено, јавно настапува со своите творби на различни приредби. Сопруга и мајка. Нејзините објавени песни се интерпретирани од познати македонски музички интерпретатори.
#Австралија
... Види повеќеВиди помалку

Ни претставува чест и задоволство да Ви ја преставиме писателката Оливера Петрова-Јовановска од Мелбурн Австралија и имаме можност да ја презентираме нејзината збирка на песни под насловот, „Неостварена љубов”. Писателката Петрова-Јовановска е родена во Битола, а од 1986 година живее, работи и создава во Мелбурн, Австралија. Таа пројавува љубов кон пишаниот збор уште од најмладите години и на единаесетагодишна возраст ја објавува првата творба во битолски весник, а потоа нејзини творби се објавуваат во различни детски списанија. Истовремено, јавно настапува со своите творби на различни приредби. Сопруга и мајка. Нејзините објавени песни се интерпретирани од познати македонски музички интерпретатори. 
#Австралија

Во рамките на приредбата на 28-те Денови на Св.Кирил и Методиј, Македонското културно друштво „Св.Кирил и Методиј" од Крањ Ве поканува да го проследиме емитувањето на македонскиот филм „Медена земја", во четврток 17.9.2020 од 19:30 во Аvla на Општина Крањ ... Види повеќеВиди помалку

Дополнителната настава на македонски јазик во Локарно, Муралто и околните места, започна на 31-ви август, со физичко присуство на учениците. Во пријатна и позитивна атмосфера започна првиот училишен час.
Воедно и по повод 8-ми септември - Денот на независноста на нашата татковина, учениците ги изработуваа државните симболи.
#европа
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Cestitki <3 Pozeluvam sreka i edno cudo uspesi <3

♥️

Tamu moze kaj nas ne?

🇨🇭❤🇲🇰 nasite decinja

Blagodarime na nasata draga nastavnicka Ane Timovska-Mitreva za voljata,fleksibilnosta i pozitivnata energija sto im ja prefrla na decinjata💖

Samo cestitki i uspesi da ima

+ Види повеќе коментари

Денови на македонската култура во Крањ

Во организација на македонското културно друштво „Св. Кирил и Методија” од Крањ, од 11.09.2020 година до 18.09.2020 година, ќе се реализираат Денови на македонската култура во Крањ. Ни преставува чест и задоволство да ве поканиме на овие Денови на македонската култура во Крањ. Заедно во соработка и по барање на македонското културно друштво „Св. Кирил и Методиј” имавме можност да го реализираме барањето за промотивана проекција на филмската вечер на македонскиот филм „ Медена земја” (Honeyland), кој ќе биде реализиран на ден 17.09.2020 година во 19 и 30 часот на Avla MO Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Во продолжение програмата за Денови на македонската култура во Крањ.
#европа
... Види повеќеВиди помалку

Денови на македонската култура во Крањ

Во организација на македонското културно друштво „Св. Кирил и Методија” од Крањ, од 11.09.2020 година до 18.09.2020 година, ќе се реализираат Денови на македонската култура во Крањ. Ни преставува чест и задоволство да ве поканиме на овие Денови на македонската култура во Крањ. Заедно во соработка и по барање на македонското културно друштво „Св. Кирил и Методиј” имавме можност да го реализираме барањето за промотивана проекција на филмската вечер на македонскиот филм „ Медена земја” (Honeyland), кој ќе биде реализиран на ден 17.09.2020 година во 19 и 30 часот на Avla MO Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. Во продолжение програмата за Денови на македонската култура во Крањ. 
#Европа

🇲🇰🇲🇰🇲🇰 ... Види повеќеВиди помалку

На 8-ми Септември 1991 година го остваривме вековниот стремеж за слободна и независна држава. Денот 8-ми Септември е празник со кој се одбележува и се слави опстојувањето на независна и суверена Република Северна Македонија. Овој празник не потсетува на предизвиците кои сме ги надминале, но и ни дава сила и мудрост да продолжиме понатаму.

Нека е честит и вековит Денот на независноста 8-ми Септември.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

На 8-ми Септември 1991 година го остваривме вековниот стремеж за слободна и независна држава. Денот 8-ми Септември е празник со кој се одбележува и се слави опстојувањето на независна и суверена Република Северна Македонија. Овој празник не потсетува на предизвиците кои сме ги надминале, но и ни дава сила и мудрост да продолжиме понатаму. 

Нека е честит и вековит Денот на независноста 8-ми Септември.
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Cestit Den na Nezavisnosta 🇲🇰🇲🇰🇲🇰

Za mnogu godini.Glas od tatkovinata.

Vecna da ni e tatkovinata 🇲🇰🇲🇰🇲🇰

Za mnogu godini!

За многу години празникот!

Sretno za mogu godini

+ Види повеќе коментари

Леонардо, Никола и Мариaна, дел од учесниците на Летната школа 2020 година со благодарност упатена до Агенцијата за иселеништво за реализација на истата. Леонардо е пресреќен што за седум дена ја научи Македонската азбука, а Никола и Марина што за прв пат се стекнаа со дипломи за учество на Летната школа 2020 година. Среќни детски лица, ние уште посреќни! Благодарност до сите учесници! 🇲🇰📚📔
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Леонардо, Никола и Мариaна, дел од учесниците на Летната школа 2020 година со благодарност упатена до Агенцијата за иселеништво за реализација на истата. Леонардо е пресреќен што за седум дена ја научи Македонската азбука, а Никола и Марина што за прв пат се стекнаа со дипломи за учество на Летната школа 2020 година. Среќни детски лица, ние уште посреќни! Благодарност до сите учесници! 🇲🇰📚📔
#СоопштенијаImage attachment

Денес кога се слават 117 години од Илинденското востание и 76 години од Првото заседание на АСНОМ, Агенцијата за иселеништво на сите граѓани им го честита 2-ри Август, државниот празник Илинден. Овој ден е ден на слава и гордост, но и ден за потсетување на нашите предци.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Денес кога се слават 117 години од Илинденското востание и 76 години од Првото заседание на АСНОМ, Агенцијата за иселеништво на сите граѓани им го честита 2-ри Август, државниот празник Илинден. Овој ден е ден на слава и гордост, но и ден за потсетување на нашите предци. 
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Cestit Ilinden

Čestit i vekovit Ilinden! Za mnogu godini!

Za mnogu godini

За прв пат во работењето на Агенцијата за иселеништво, Летната школа за изучување на мајчин јазик во период од 27.07.2020 година до 31.07.2020 година беше организирана online. На оваа Летна школа учество земаа 41 ученик, од нив 20 следеа почетен курс и 21 следеа напреден курс. Со оглед на тоа дека платформата беше отворена, бројката на ученици се зголеми, што покажува на голем интерес и успешност на проектот. Двете наставнички Ана Смилевска и Аниса Трпчевска професионално и одговорно ја извршија дадената задача.
На оваа Летна школа настава следеа деца од следните држави: Германија, Шведска, Швајцарија, Холандија, Франција, Италија, Австрија, Србија, Хрватска, Австралија и САД (Мичиген и Флорида). Учесниците ќе се стекнат и со сертификат за завршена Летна школа по мајчин јазик.
Со сигурност можеме да заклучиме дека се реализираше успешно уште една Летна школа за децата во дијаспората.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

За прв пат во работењето на Агенцијата за иселеништво, Летната школа за изучување на мајчин јазик во период од 27.07.2020 година до 31.07.2020 година беше организирана online. На оваа Летна школа учество земаа 41 ученик, од нив 20 следеа почетен курс и 21 следеа напреден курс. Со оглед на тоа дека платформата беше отворена, бројката на ученици се зголеми, што покажува на голем интерес и успешност на проектот. Двете наставнички Ана Смилевска и Аниса Трпчевска професионално и одговорно ја извршија дадената задача. 
На оваа Летна школа настава следеа деца од следните држави: Германија, Шведска, Швајцарија, Холандија, Франција, Италија, Австрија, Србија, Хрватска, Австралија и САД (Мичиген и Флорида). Учесниците ќе се стекнат и со сертификат за завршена Летна школа по мајчин јазик. 
Со сигурност можеме да заклучиме дека се реализираше успешно уште една Летна школа за децата во дијаспората. 
#СоопштенијаImage attachment

 

Коментирај на Facebook

Blagodarnost i do vas sto im ovozmozivte nastava po majcin jazik na nasite deca vo dijasporata i golema blagodarnost do dvete nastavnicki

Благодарност до Вас за можноста онлајн настава и големо благодарам за наставничката Ана

Фала од сесрце за прекрасната иницијатива! Многу успешна и мотивирачка! 👍🏻👏🏻

Bravo 👏👏👏

🤗🇲🇰♥️

+ Види повеќе коментари

Агенцијата за иселеништво на сите верници од исламска вероисповед им посакува честит Курбан Бајрам со желби за мир и благосостојба на сите!
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво на сите верници од исламска вероисповед им посакува честит Курбан Бајрам со желби за мир и благосостојба на сите!
#Соопштенија

Во тек е првиот час од Напредниот курс по македонски јазик, како дел од Летната школа 2020, кој оваа година се одржува електронски преку апликацијата Zoom!

Доколку сакате и Вашето дете да учествува во предавањето на Аниса Трпчевска, контактирајте ја наставничката на нејзиниот меил и таа ќе ви помогне да се вклучите: anisa.mk@gmail.com
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Во тек е првиот час од Напредниот курс по македонски јазик, како дел од Летната школа 2020, кој оваа година се одржува електронски преку апликацијата Zoom!

Доколку сакате и Вашето дете да учествува во предавањето на Аниса Трпчевска, контактирајте ја наставничката на нејзиниот меил и таа ќе ви помогне да се вклучите: anisa.mk@gmail.com
#Соопштенија

Националната галерија со повик до македонската дијаспора за учество во ликовниот online проект насловен како „Го сакам мојот роден крај “.

Националната галерија на Република Северна Македонија го реализира својот најнов ликовен online проект насловен како „Го сакам мојот роден крај “.Во проектот можат да земат учество сите деца кои живеат во некоја странска земја, кои не се со постојан престој во Република Северна Македонија и кои оваа година не се во можност да ни дојдат во посета . Проектот ќе биде отворен во текот на целото лето за деца на возраст од 4-17 год. Темата и мотивот на ликовниот проект треба да биде врзана за се она што ја одбележува Македонија, нејзината култура и традиција. На конкурсот може да се достават секаков вид уметнички дела, нема ограничување во поглед на креативните техники.
Со помош на дигиталните медиуми ќе можете да ни ги праќате вашите креации и пораки за се она што Ве врзува со родниот крај. На свој ликовен јазик покажете го богатото минато на Вашите претци, зголемувајки го националното чуство и сплотувањето на многуте деца од сите страни на светот со заеднички корен. Вашите креации може да ги доставите на marketing.ngm@gmail.com или да ги објавате на социјалните мрежи Фејсбук и Истаграм , при тоа тагнете ја Национална галерија на Република Северна Македонија и во објавата употребете го хаштагот на проектот „ Го сакам мојот роден крај “ -#ГоСакамМојотРоденКрај.
Испратените слики, цртежи, видеа ќе бидат објавени на социјалните мрежи на Националната галерија, Фејсбук и Истаграм.
Учествувајте и следете не!

Национална галерија„Го сакам мојот роден крај “ #ГоСакамМојотРоденКрај

Драги деца од сите страни на светот,

Националната галерија на Р.С.Македонија Ве поканува да учествувате во најновиот ликовен online проект насловен како „Го сакам мојот роден крај “.

Во проектот можат да земат учество сите деца кои живеат во некоја странска земја, кои не се со постојан престој во Република Северна Македонија и кои оваа година не се во можност да ни дојдат во посета . Проектот ќе биде отворен во текот на целото лето за деца на возраст од 4-17 год. Темата и мотивот на ликовниот проект треба да биде врзана за се она што ја одбележува Македонија, нејзината култура и традиција. На конкурсот може да се достават секаков вид уметнички дела, нема ограничување во поглед на креативните техники.

Со помош на дигиталните медиуми ќе можете да ни ги праќате вашите креации и пораки за се она што Ве врзува со родниот крај. На свој ликовен јазик покажете го богатото минато на Вашите претци, зголемувајки го националното чуство и сплотувањето на многуте деца од сите страни на светот со заеднички корен.

Секогаш не изненадувате со Вашата креативност и оригиналност! Ве охрабруваме да се пријавите во што поголем број . Вашите креации може да ги доставите на marketing.ngm@gmail.com или да ги објавате на социјалните мрежи Фејсбук и Истаграм , при тоа тагнете ја Национална галерија на Република Северна Македонија и во објавата употребете го хаштагот на проектот „ Го сакам мојот роден крај “ - #ГоСакамМојотРоденКрај.

Испратените слики, цртежи, видеа ќе бидат објавени на социјалните мрежи на Националната галерија, Фејсбук и Истаграм.

Учествувајте и следете не!

Национална галерија

*******************************************

“E dua vendlindjen time”

Fëmijë të dashur nga të gjitha anët e botës!

Galeria Kombëtare e Maqedonisë së Veriut ju fton të merrni pjesë në projektin më të ri figurativ online të titulluar “E dua vendlindjen time”.

Në këtë projekt mund të marrin pjesë të gjithë fëmijët dhe të rinjtë, të cilët jetojnë në ndonjë shtet të huaj dhe që këtë vit nuk kanë mundësi të na vizitojnë. Projekti do të jetë i hapur gjatë gjithë verës për fëmijë dhe të rinj nga mosha 4 deri në 17 vjeçe. Tema dhe motivi i projektit figurativ duhet të ketë të bëjë me gjërat që e karakterizojnë Maqedoninë e Veriut, kulturën dhe traditën e saj. Në këtë konkurs mund të merrni pjesë me çdo lloj vepër arti dhe teknikë krijuese, pa asnjë kufizim.

Me ndihmën e mediave digjitale do të mund ta na dërgoni krijimet dhe mesazhet tuaja në lidhje me atë që ju lidh ju me vendlindjen tuaj. Kështu mos ngurroni të përdorni gjuhën tuaj artistike për të shprehur kujtimet, të kaluarën tuaj dhe paraardhësit tuaj. Kështu do të kontriboni që të rritet ndjenja e madhe për vendlindjen që lidh shumë fëmijë dhe të rinj nga të gjitha anët e botës, nëpërmjet krijimtarisë artistike.

Ju gjithmonë na kemi befasuar me kreativitetin dhe origjinalitetin tuaj! Edhe kësaj here ju inkurajojmë që të paraqiteni në numër sa më të madh. Krijimet tuaja mund t’i dërgoni në marketing.ngm@gmail.com apo t’i postoni në rrjetet sociale si Facebook dhe Instagram, duke bërë tag Galerinë Nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, në këtë postim përdorni hashtag-un e projektit “E dua vendlindjen time” – #EDuaVendlindjenTime.

Krijimet tuaja, si video, vizatime apo fotografi, do të publikohen në rrjetet tona sociale në Facebook dhe Instagram.

Bëhuni pjesë dhe na ndiqni!

Galeria Nacionale
... Види повеќеВиди помалку

Националната галерија со повик до македонската дијаспора за учество во ликовниот online проект насловен како „Го сакам мојот роден крај “.

Националната галерија на Република Северна Македонија го реализира својот најнов ликовен online проект насловен како „Го сакам мојот роден крај “.Во проектот можат да земат учество сите деца кои живеат во некоја странска земја, кои не се со постојан престој во Република Северна Македонија и кои оваа година не се во можност да ни дојдат во посета . Проектот ќе биде отворен во текот на целото лето за деца на возраст од 4-17 год. Темата и мотивот на ликовниот проект треба да биде врзана за се она што ја одбележува Македонија, нејзината култура и традиција. На конкурсот може да се достават секаков вид уметнички дела, нема ограничување во поглед на креативните техники.
Со помош на дигиталните медиуми ќе можете да ни ги праќате вашите креации и пораки за се она што Ве врзува со родниот крај. На свој ликовен јазик покажете го богатото минато на Вашите претци, зголемувајки го националното чуство и сплотувањето на многуте деца од сите страни на светот со заеднички корен. Вашите креации може да ги доставите на marketing.ngm@gmail.com или да ги објавате на социјалните мрежи Фејсбук и Истаграм , при тоа тагнете ја Национална галерија на Република Северна Македонија и во објавата употребете го хаштагот на проектот „ Го сакам мојот роден крај “ -#ГоСакамМојотРоденКрај.
Испратените слики, цртежи, видеа ќе бидат објавени на социјалните мрежи на Националната галерија, Фејсбук и Истаграм.
Учествувајте и следете не!

Национална галерија

 

Коментирај на Facebook

Blagodarime na poddrskata Agencija za iselinistvo <3

Наскоро мобилна Android и IOS апликација-игра за изучување на мајчиниот јазик. ... Види повеќеВиди помалку

Наскоро мобилна Android и IOS апликација-игра за изучување на мајчиниот јазик.

 

Коментирај на Facebook

Dobro vecer ,ke moze li da mi kazete dali Imate online aplikacija Za ucenje na jazik,pozz

Јавен повик за учество на виртуелен камп за спорт и дружење во Струга
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Јавен повик за учество на виртуелен камп за спорт и дружење во Струга
#Соопштенија
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Честитки за идеата!

Убава идеа, се надевам дека ќе има голем одзив, посебно кај оние фамилии, кои дома скоро воопшто не го негуваат македонскиот јазик. Сретнувам деца на македонски фамилии кои не знаат 5 збора на македонски да кажат. Моите деца го знаат и зборуваат течно македонскиот јазик и се разбира читаат и пишуваат исто така 🥰. Најмалиот 9 годишен посетува македонско училишта во Диселдорф - Германија. Во секој случај добра идеа и можност да се запознаат децата со македонскиот мајчин јазик, а за да го научат ќе треба голема желба, труд и упорност, најпрво од страна на нивните родители па потоа и на децата. Ако родителите немаат време да си го однесат детето во македонско училиште, тогаш детето нема да знае дека таа можност постои скоро во секој град или држава, насекаде низ светов. И најжалното е кога децата(внучињата) , кои не го познаваат македонскиот јазик, ќе си дојдат на одмор во Македонија, нема да можат да комуницираат со своите баби и дедовци😔

Одлично! Браво! 💙

Почитувани,

Согласно новонастанатата ситуација со Ковид-19 на светско ниво и во нашата земја, а практикувајќи ги препораките од Светската здравствена организација и мерките и препораките на Министерството за здравство, Агенцијата за иселеништво согласно законските овластувања, во своето работење, овогодинешните проекти Летна школа и Спортски камп ги одложува за 2021 година. Целта на ваквата одлука е да се намали можноста од проширувањето на Ковид 19, бидејќи предвидените активности во двата проекта, би можеле да бидат основа за истото.
Силно веруваме дека заеднички можеме да ја надминеме оваа состојба, почитувајќи ги здравствените мерки и воздржувајќи се од реализација на групни активности, а со овој чин даваме пример и поддршка во сузбивањето на Ковид-19.

Со почит,
Агенција за иселеништво

#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани, 

Согласно новонастанатата ситуација со Ковид-19 на светско ниво и во нашата земја, а практикувајќи ги препораките од Светската здравствена организација и мерките и препораките на Министерството за здравство, Агенцијата за иселеништво согласно законските овластувања, во своето работење, овогодинешните проекти Летна школа и Спортски камп ги одложува за 2021 година. Целта на ваквата одлука е да се намали можноста од проширувањето на Ковид 19, бидејќи предвидените активности во двата проекта, би можеле да бидат основа за истото. 
Силно веруваме дека заеднички можеме да ја надминеме оваа состојба, почитувајќи ги здравствените мерки и воздржувајќи се од реализација на групни активности, а со овој чин даваме пример и поддршка во сузбивањето на Ковид-19. 

Со почит,
Агенција за иселеништво

#Соопштенија

МЕЃУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ГОЦЕВИ ДЕНОВИ“

Проектна манифестација подржана од Националниот совет на МНМ во Р. Србија.
И оваа година по десетти пат ЗГМНЗ „Гоце Делчев“ Пчињски округ Врање ја организира манифестацијата „Гоцеви денови - 2020“. Во склоп на оваа манифестација е и конкурсот по повод раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев (04.02.1872 година), со тема „Животот и делото на Гоце Делчев“. На конкурсот можеа да учествуваат ученици со песна, со состав, филм и цртеж на дадената тема од основните и средните училишта во три категории.
Завршна вечер на манифестацијата „Гоцеви денови 2020“ се одржа на 22.06.2020 во регионалната канцеларија на здружението каде беа поделени награди и признанија.

На завршната вечер по прв пат настапија со изведба на флаута ученички на средното музичко училиште Стеван Мокрањац.
Во склоп на завршната вечер беа поделени членски карти на нови членови.

По прв пат на иницијатива на членовите во нашето македонско катче се случи натпревар во спремање на мазник-зелник каде учество земаа 9 членки на нашето здруженије.
Уште една прекрасна идеја која ги сплоти сите учеснички, победници се сите со порака да се и во иднина настави со припрема и на други Македонски и Врањски специјалитети.
#Европа
... Види повеќеВиди помалку

Успешно завршена учебната година 2019/2020 во Муралто, Локарно и околните места. 📚📔✏✒

Учебната 2019/20 година во кантон Тичино заврши на 19.06.2020 година. По тој повод на ден 20.06.2020 година беше организирано свечено доделување на потврдите на учениците кои посетуваа дополнителна настава на мајчин јазик во учебната 2019/20 година во Муралто, Локарно и околните места. Секој ученик со потврдата доби и по една книга.

Воедно, учениците кои членуваат во фолклорната група, заедно со родителите организираа заедничка вечера, по повод завршувањето на учебната 2019/20.

На сите ученици, Агенцијата за иселеништво им ја честита успешно завршената учебна година 2019/2020, воедно благодарност и до професор Ане Тимовска Митрева, за посветеното работење како професор по македонски јазик.

Среќно лето!
... Види повеќеВиди помалку

Интервју со г-дин Никола Шалваринов, директор на Агенцијата за иселеништво.ZHRM pozdravlja aktivnu, inkluzivnu i uspješnu višegodišnju suradnju sa Agencijom za iseljeništvo Makedonske Vlade.
U tom smislu upoznajte Direktora Agencije za iseljeništvo i člana Makedonskog dijela Međuvladinog Mješovitog odbora za zaštitu Hrvatske manjine u Makedoniji i Makedonske u Republici Hrvatskoj: g. NIKOLU ŠALVARINOVA
zhrm.org.mk/aktivnost/intervju-s-direktorom-agencije-za-iseljenistvo-nikolom-salvarinovim/
... Види повеќеВиди помалку

Интервју со г-дин Никола Шалваринов, директор на Агенцијата за иселеништво.

Здружение На Македонците Вардар-НишВО РАМКА НА РАБОТНАТА ПОСЕТА НА Р.СРБИЈА МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА Р.С.МАКЕДОНИЈА НИКОЛА ДИМИТРОВ СО СВОЈОТ ДОМАЌИН,МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА Р.СРБИЈА ИВИЦА ДАЧИЌ, ИМАА СРЕДБА СО ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ВАРДАР ОД НИШ ВО ПРОСТОРИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО.ВО ПРИАТНА АТМОСФЕРА ГОСТИТЕ БЕА ЗАПОЗНАТИ СО ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО И МАКЕДОНСКТО МАЛЦИНСТВО ВО Р.СРБИЈА. ... Види повеќеВиди помалку

Почитувани!

Согласно надлежноста за помагање на културниот развој на иселениците, преку вклучување во Програмата на Струшките вечери на поезијата, Агенцијата за иселеништво секоја година ja доделува наградата „Стојан Христов“ за поетите иселеници.
За таа цел Ве замолуваме да ги известите членовите на Вашата организација кои се занимаваат со пишување на литературни дела и кои имаат издадено книга, збирка поезија, да се пријават во Агенцијата за иселеништво.
Книгите со кои ќе се конкурира ќе бидат оценети од страна на стручното жири при Струшките вечери на поезијата, а паричната награда ќе ја додели Агенцијата за иселеништво.
Согласно Одлуката од страна на жири комисијата, наградата „Стојан Христов“ се доделува за книги објавени помеѓу две изданија на Струшки вечери на поезијата.
Заинтересираните поети, своите дела треба да ги испратат во Агенцијата за иселеништво до 1 јули 2020 година. Книгите можете да ги пратите и во електронска форма на info@minisel.gov.mk, но печатените изданија треба да се достават до август 2020 година.

Ви благодариме!

Директор,
Никола Шалваринов
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани!

Согласно надлежноста за помагање на културниот развој на иселениците, преку вклучување во Програмата на Струшките вечери на поезијата, Агенцијата за иселеништво секоја година ja доделува наградата „Стојан Христов“ за поетите иселеници.
За таа цел Ве замолуваме да ги известите членовите на Вашата организација кои се занимаваат со пишување на литературни дела и кои имаат издадено книга, збирка поезија, да се пријават во Агенцијата за иселеништво. 
Книгите со кои ќе се конкурира ќе бидат оценети од страна на стручното жири при Струшките вечери на поезијата, а паричната награда ќе ја додели Агенцијата за иселеништво.
Согласно Одлуката од страна на жири комисијата, наградата „Стојан Христов“ се доделува за книги објавени помеѓу две изданија на Струшки вечери на поезијата.
Заинтересираните поети, своите дела треба да ги испратат во Агенцијата за иселеништво до 1 јули 2020 година. Книгите можете да ги пратите и во електронска форма на info@minisel.gov.mk, но печатените изданија треба да се достават до август 2020 година.

Ви благодариме!

Директор,
Никола Шалваринов
#Соопштенија

Интервју со Горан Стојаноски, асистент истражувач

Главната инспирација за истражувањето на мојата докторска теза беше желбата да продолжам да учам и да се надоградувам себеси, мотив да се соочам со нешто недостижно и непознато

1. Роден сте во во Прилеп, своето основното образование го завршувате во ОУ. „Св. Климент Охридски“ во Битола, а матуриравте при Битолската гимназија Јосип Броз Тито, во билингвалната паралелка, на природно- математичкиот смер. Што ве потсетува прво на родниот крај и средношколските денови во Битола?

Роден сум во Прилеп поради тоа што моите родители потекнуваат од прилепскиот регион, но моето детство го поминав во Битола, каде што живеев до мојата 18 годишна возраст. Битола ми евоцира многу убави спомени. Израснав во битолската брусничка населба, каде што стекнав безброј пријателства, кои до ден-денес ги оджувам. Освен дружењето во улицата со моите другари и другарки, голем дел од моето слободно време го поминував играјќи ракомет заедно со мојот брат Гоце. Во времето во кое растевме, се појавија и првите видео игри. Првиот компјутер за мене беше прозорот кон светот на технологијата. Оттогаш се роди желбата во мене да работам со компјутери и компјутерски компоненти. Средношколските денови ми беа едни од најубавите. Традицијата за кафе на широк сокак беше неизбежен дел од рутината на нашата генерација. Најчесто излегувавме во големо друштво, а секој викенд бевме редовни посетители на битолските кафичи и дискотеки. Но, тоа не значеше дека бев помалку посветен на учењето и на образованието. Контитуирано бев со одличен успех, и бев меѓу подобрите во генерацијата, особено во областа на математиката и техничките науки. Според мене, да се има богат социјален живот и да се биде вреден и исполнителен ученик е најдобриот рецепт за убави средношколски денови.

2. Своето високо образование го запишувате во 2009 година на машинскиот факултет во Скопје при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во 2013 година дипломирате и се здобивате со титулата „Дипломиран универзитетски инженер по машинство“, како дел од 10те најдобри студенти на генерацијата. Потоа, своето образование го продолжувате на Универзитетот во Леобен, Австрија. Во 2017 се здобивате со титулата M.Sc. (Dipl.-Ing.). Од каде желбата да изучувате машинство, дали можеби тоа е традиција во вашата фамилија?

Како и многу други матуранти, кога го привршував моето средно образование не бев одлучен на кој факултет да го продолжам моето високо образование. Сепак, бев сигурен дека сакам учам нешто поврзано со автоматика, програмирање и математика. После долго размислување и неколку состаноци со мои сегашни колеги и професори, се одлучив за Машинскиот факлутет во Скопје. Сметав дека овој факултет ќе ми даде најдобра шанса да го научам сето она што е потребно за да се изградам како иден инженер и дека ќе ми ја овозможи потребната пракса. За среќа, моите очекувања беа исполнети. Во последната година од моите студии во Скопје, ја добив можноста да учествувам на еден натпревар организиран од Институтот за автоматика при Универзитетот во Леобен, Австрија, каде што моментално работам. Всушност, заедно со неколку колеги од институтот за автоматика во Леобен - кои исто така учествуваа на натпреварот, изработивме робот кој требаше да помине низ предходно изработени препреки. Престојот на натпреварот ми беше одлична можност да се запознаам со начинот на работа и можностите кои ги нуди Универзитетот во Леобен за студентите од мојата област, па така дојдов и до идејата да го продолжам моето образование на пост-дипломски студии токму на тој Универзитет. Во мојата фамилија јас сум единствен машински инженер, мојот брат е инженер архитект, а моите родители се занимаваат со претприемаштво.

3. Имате работено како истражувач - инженер на нови методи за контрола на рударските машини во одделот за истражување и развој во познатата компанија Sandvik Mining and Construction, која се наоѓа во Целтвег, Австрија во период од една година, поточно од 2016 до 2017 година. На што ве научи ова практично работење? Има ли големи разлики во она што го изучувавте теоретски од она со коешто се среќававте практично?

Можноста да работам во Sandvik Mining and Construction, која е една од најдобрите 5 фирми во областа на рударски машини на светско ниво, за мене беше големо искуство на личен и професионален план. Имав среќа да работам во одличен сектор, поточно во одделот за истражување и развој, и да бидам опкружен со луѓе кои имаат големо знаење и искуство во мојата област. Работевме и сè уште работиме на најновите технологии на контрола на худрауличните системи кои се користат во рударските машини, поточно во машини за бушење на тунели. Дел од мојата работа во Sandvik беше објавена во мојата магистерска работа, насловена: „Modelling, Simulation and Control of a Hydraulic System with Individual Meter-in and Meter-out“, а во превод „Моделирање, симулација и контрола на хидраулични системи“. Практичното работење беше многу слично, но и многу различно со тоа што до тогаш го работев и знаев. Опкружен со колеги кои имаат големо искуство во мојата област сфатив дека имам уште многу да работам и учам. Исто така, имплементирањето на дел од концептите кои до тогаш ги развивав, за мене беше големо искуство. Сепак, постојат разлики помеѓу моето истражување и имплементирањето на дел од методите во пракса. Не секогаш тоа што го истражуваме има директна имплеметација во пракса, и обратно, не секогаш тоа што го работиме во пракса има директен придонес во истражувачката работа.

4. Моментално работите како асистент - истражувач при Универзитетот во Леобен, при Институтот за Автоматизација, каде што го пишувате својот докторски труд на темата „Numerical methods for optimal control of hydraulic independent metering systems“, а воедно сте и асистент по предметот Digital Contol of Dinamic Systems. Како ја вклопувате работата на вашата докторска теза, а воедно и работењето асистент - истражувач?

Како асистент - истражувач имам бројни обврски порзани со проектот од кој е финансиран мојот докторат. Впрочем, мојот докторат е финансиран од „Европскиот институт за иновација и технологија“ или поточно „EIT Raw Materials“ под проектот „Rock Vader“, во којшто институтот за автоматика при Универзитетот во Леобен и Sandvik Mining and Construction се едни од партнерите кои работат на изработување на нова машина за бушење на тунели. Тоа ми даде предност да можам да продолжам со тестирања во компанијата Sandvik Mining and Construction на опремата на која веќе предходно работев, а и да продолжам да работам со колегите со кои имав одлично искуство. Дел од мојот ангажман како асистент - истражувач се: подготовка на местата за тестирање, тестирање и аквизиција на податоците, обработка на податоците, имплементирање на нови методи, итн. Дел од овие методи им ги презентирам и на студентите преку предавањата по предметот Digital Control of Dynamic Systems. Целта е да им се долови на студентите како одреден дел од теоретските методи кои ги работиме заедно, можат да се применат во пракса. Исто така, дел од работата што ја работам како асистент - истражувач ќе биде и дел од мојот докторат. Остатокот од мојата работа се состои од подготовка на теоретска основа за методите применети при тестирањата, нивната имплементација во симулации и верификација на методите.

5. Што ве инспирираше во изработувањето на вашата докторска теза?

Една од главните инспирации за изработката на докторската теза за мене беше желбата да продолжам да учам и да се надоградувам себеси. Друг голем мотив ми беше и желбата да се соочам со нешто што дотогаш сум мислел дека е недостижно, непознато.

6. Млад, а толку успешен во својата професија, во вашата биографија ќе забележите голем број на трудови на различни теми, што за вас значи пишувањето и што ве инспирира за да создавате?

Пишувањето како и споделувањето на идеи и трудови е нешто што ми создава големо задоволство. Кога пишувам се трудам секогаш да се ставам на страната на читателот и да се запрашам: „Доколку јас го читам овај труд, како би сакал да изгледа и што би сакал да содржи?“ Искрено, верувам во идејата дека сите истражувачи треба да ги споделуваат своите идеи со цел да се создаде подобро општество и свет во кој ќе живееме заедно. Таа мисла ме води и мене како истражувач и ми е една од главните мотивации кога пишувам. Исто така, истражувањето не е секогаш индивидуален процес. Тоа е најчесто продукт на колективна работа и соработка. Околината и моите колеги од Институтот за автоматика ми се исто така голема мотивација и поддршка. Во таа насока, би го споменал колегата Димитар Нинески, со кој моментално пишуваме неколку заеднички трудови од областа на нумерички методи за контрола на системи.

7. Ви недостасува ли татковината? Како е да сте во странство? На што еден млад човек треба да биде подготвен за да успее во Светот?

Па искрено татковината од секогаш ми недостасувала. Сметам дека тоа е една од работите која ни е заедничка на сите ние кои сме во странство, колку и понекогаш да мислиме дека не е така. Чувството да сте надвор од државата во која сте се родиле, на почетокот за мене беше како да одам на летување. Всушност, се наоѓате во нова околина каде ништо не ви е познато, запознавате нови луѓе, нов јазик итн. Но, како што поминува времето, се повеќе и повеќе се навикувате и почнувате да се прилагодувате. Како млад човек во странство треба да сте спремни да се прилагодите на околината и условите. Една од најважните работи која би ја издвоил е познавањето на јазикот. Доколку државата и луѓето во која моментално живеете се спремни да не прифатат со отворени раце, тогаш мислам дека во најмала рака треба да се потрудиме и ние да им возвратиме на еднаков начин.

8. Што ве мотивира за да успеете во животот?

Голем дел од мотивацијата ја црпам од членовите на мојата фамилија кои се моја најголема поддршка. Тие се секогаш тука за мене и секојдневно ме инспирираат. Без нив не би бил ни пола пола од човекот којшто сум денес. Исто така, желбата да бидам што е можно подобра верзија од мене секој ден е голема мотивација за мене.

9. Како го исполнувате вашето слободно време?

Моето слободно време се трудам да го исполнам со повеќе активности. Моментално мојата главна спортска активност е Cross Fit, нешто во коешто многу се пронајдов и би го препорачал на сите оние кои сакаат кратки но интензивни тренинзи, кои содржат атлетика, гимнастика и кревање на тегови. Исто така, понекогаш играм пинг понг со моите колеги. Освен за моето физичко здравје, се грижам и за психичкото. Пред околу две години започнав да практикувам Зен медитација, која ја води професорот на мојот институт, институтот за автоматика, Paul О’Leary. Инспиративно е за сите нас, кои сме негови колеги, да учиме од него не само нешта поврзани со машинството и струката, туку и техники за медитација, начини за справување со стрес и слично. Исто така, едно од моите омилени хобиа е готвењето. Наоѓам големо задоволство да приготвувам нешто што претходно не сум го направил, а потоа го споделувам со моите другари и колеги. Исто така, за викенди практикувам да гледам фудбал, особено Liverpool.

10. Што ќе им порачате на сите кои го читаат ова интервју?

Би им порачал да уживаат во животот и во работите кои ги прават среќни. На сите нас ни е дадена шансата да го живееме овај живот, единствено нешто што треба да одлучиме е како да го поминеме времето кое ни е дадено. Ќе завршам со зборовите на писателот Allan Watts: „It’s better to have a short life that is full of what you like doing, than a long life spent in a miserable way“.
... Види повеќеВиди помалку

Интервју со Горан Стојаноски, асистент истражувач

Главната инспирација за истражувањето на мојата докторска теза беше желбата да продолжам да учам и да се надоградувам себеси, мотив да се соочам со нешто недостижно и непознато

1. Роден сте во во Прилеп, своето основното образование го завршувате во ОУ. „Св. Климент Охридски“ во Битола, а матуриравте при Битолската гимназија Јосип Броз Тито, во билингвалната паралелка, на природно- математичкиот смер. Што ве потсетува прво на родниот крај и средношколските денови во Битола?

Роден сум во Прилеп поради тоа што моите родители потекнуваат од прилепскиот регион, но моето детство го поминав во Битола, каде што живеев до мојата 18 годишна возраст. Битола ми евоцира многу убави спомени. Израснав во битолската брусничка населба, каде што стекнав безброј пријателства, кои до ден-денес ги оджувам. Освен дружењето во улицата со моите другари и другарки, голем дел од моето слободно време го поминував играјќи ракомет заедно со мојот брат Гоце. Во времето во кое растевме, се појавија и првите видео игри. Првиот компјутер за мене беше прозорот кон светот на технологијата. Оттогаш се роди желбата во мене да работам со компјутери и компјутерски компоненти. Средношколските денови ми беа едни од најубавите. Традицијата за кафе на широк сокак беше неизбежен дел од рутината на нашата генерација. Најчесто излегувавме во големо друштво, а секој викенд бевме редовни посетители на битолските кафичи и дискотеки. Но, тоа не значеше дека бев помалку посветен на учењето и на образованието. Контитуирано бев со одличен успех, и бев меѓу подобрите во генерацијата, особено во областа на математиката и техничките науки. Според мене, да се има богат социјален живот и да се биде вреден и исполнителен ученик е најдобриот рецепт за убави средношколски денови. 

2. Своето високо образование го запишувате во 2009 година на машинскиот факултет во Скопје при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во 2013 година дипломирате и се здобивате со титулата „Дипломиран универзитетски инженер по машинство“, како дел од 10те најдобри студенти на генерацијата. Потоа, своето образование го продолжувате на Универзитетот во Леобен, Австрија. Во 2017 се здобивате со титулата M.Sc. (Dipl.-Ing.). Од каде желбата да изучувате машинство, дали можеби тоа е традиција во вашата фамилија?

Како и многу други матуранти, кога го привршував моето средно образование не бев одлучен на кој факултет да го продолжам моето високо образование. Сепак, бев сигурен дека сакам учам нешто поврзано со автоматика, програмирање и математика. После долго размислување и неколку состаноци со мои сегашни колеги и професори, се одлучив за Машинскиот факлутет во Скопје. Сметав дека овој факултет ќе ми даде најдобра шанса да го научам сето она што е потребно за да се изградам како иден инженер и дека ќе ми ја овозможи потребната пракса. За среќа, моите очекувања беа исполнети. Во последната година од моите студии во Скопје, ја добив можноста да учествувам на еден натпревар организиран од Институтот за автоматика при Универзитетот во Леобен, Австрија, каде што моментално работам. Всушност, заедно со неколку колеги од институтот за автоматика во Леобен - кои исто така учествуваа на натпреварот, изработивме робот кој требаше да помине низ предходно изработени препреки. Престојот на натпреварот ми беше одлична можност да се запознаам со начинот на работа и можностите кои ги нуди Универзитетот во Леобен за студентите од мојата област, па така дојдов и до идејата да го продолжам моето образование на пост-дипломски студии токму на тој Универзитет. Во мојата фамилија јас сум единствен машински инженер, мојот брат е инженер архитект, а моите родители се занимаваат со претприемаштво.

3. Имате работено како истражувач - инженер на нови методи за контрола на рударските машини во одделот за истражување и развој во познатата компанија Sandvik Mining and Construction, која се наоѓа во Целтвег, Австрија во период од една година, поточно од 2016 до 2017 година. На што ве научи ова практично работење? Има ли големи разлики во она што го изучувавте теоретски од она со коешто се среќававте практично?

Можноста да работам во Sandvik Mining and Construction, која е една од најдобрите 5 фирми во областа на рударски машини на светско ниво, за мене беше големо искуство на личен и професионален план. Имав среќа да работам во одличен сектор, поточно во одделот за истражување и развој, и да бидам опкружен со луѓе кои имаат големо знаење и искуство во мојата област. Работевме и сè уште работиме на најновите технологии на контрола на худрауличните системи кои се користат во рударските машини, поточно во машини за бушење на тунели. Дел од мојата работа во Sandvik беше објавена во мојата магистерска работа, насловена: „Modelling, Simulation and Control of a Hydraulic System with Individual Meter-in and Meter-out“, а во превод „Моделирање, симулација и контрола на хидраулични системи“. Практичното работење беше многу слично, но и многу различно со тоа што до тогаш го работев и знаев. Опкружен со колеги кои имаат големо искуство во мојата област сфатив дека имам уште многу да работам и учам. Исто така, имплементирањето на дел од концептите кои до тогаш ги развивав, за мене беше големо искуство. Сепак, постојат разлики помеѓу моето истражување и имплементирањето на дел од методите во пракса. Не секогаш тоа што го истражуваме има директна имплеметација во пракса, и обратно, не секогаш тоа што го работиме во пракса има директен придонес во истражувачката работа. 

4. Моментално работите како асистент - истражувач при Универзитетот во Леобен, при Институтот за Автоматизација, каде што го пишувате својот докторски труд на темата „Numerical methods for optimal control of hydraulic independent metering systems“, а воедно сте и асистент по предметот Digital Contol of Dinamic Systems. Како ја вклопувате работата на вашата докторска теза, а воедно и работењето асистент - истражувач?

Како асистент - истражувач имам бројни обврски порзани со проектот од кој е финансиран мојот докторат. Впрочем, мојот докторат е финансиран од „Европскиот институт за иновација и технологија“ или поточно „EIT Raw Materials“ под проектот „Rock Vader“, во којшто институтот за автоматика при Универзитетот во Леобен и Sandvik Mining and Construction се едни од партнерите кои работат на изработување на нова машина за бушење на тунели. Тоа ми даде предност да можам да продолжам со тестирања во компанијата Sandvik Mining and Construction на опремата на која веќе предходно работев, а и да продолжам да работам со колегите со кои имав одлично искуство. Дел од мојот ангажман како асистент - истражувач се: подготовка на местата за тестирање, тестирање и аквизиција на податоците, обработка на податоците, имплементирање на нови методи, итн. Дел од овие методи им ги презентирам и на студентите преку предавањата по предметот Digital Control of Dynamic Systems. Целта е да им се долови на студентите како одреден дел од теоретските методи кои ги работиме заедно, можат да се применат во пракса. Исто така, дел од работата што ја работам како асистент - истражувач ќе биде и дел од мојот докторат. Остатокот од мојата работа се состои од подготовка на теоретска основа за методите применети при тестирањата, нивната имплементација во симулации и верификација на методите. 

5. Што ве инспирираше во изработувањето на вашата докторска теза?

Една од главните инспирации за изработката на докторската теза за мене беше желбата да продолжам да учам и да се надоградувам себеси. Друг голем мотив ми беше и желбата да се соочам со нешто што дотогаш сум мислел дека е недостижно, непознато. 

6. Млад, а толку успешен во својата професија, во вашата биографија ќе забележите голем број на трудови на различни теми, што за вас значи пишувањето и што ве инспирира за да создавате?

Пишувањето како и споделувањето на идеи и трудови е нешто што ми создава големо задоволство. Кога пишувам се трудам секогаш да се ставам на страната на читателот и да се запрашам: „Доколку јас го читам овај труд, како би сакал да изгледа и што би сакал да содржи?“ Искрено, верувам во идејата дека сите истражувачи треба да ги споделуваат своите идеи со цел да се создаде подобро општество и свет во кој ќе живееме заедно. Таа мисла ме води и мене како истражувач и ми е една од главните мотивации кога пишувам. Исто така, истражувањето не е секогаш индивидуален процес. Тоа е најчесто продукт на колективна работа и соработка. Околината и моите колеги од Институтот за автоматика ми се исто така голема мотивација и поддршка. Во таа насока, би го споменал колегата Димитар Нинески, со кој моментално пишуваме неколку заеднички трудови од областа на нумерички методи за контрола на системи.

7. Ви недостасува ли татковината? Како е да сте во странство? На што еден млад човек треба да биде подготвен за да успее во Светот?

Па искрено татковината од секогаш ми недостасувала. Сметам дека тоа е една од работите која ни е заедничка на сите ние кои сме во странство, колку и понекогаш да мислиме дека не е така. Чувството да сте надвор од државата во која сте се родиле, на почетокот за мене беше како да одам на летување. Всушност, се наоѓате во нова околина каде ништо не ви е познато, запознавате нови луѓе, нов јазик итн. Но, како што поминува времето, се повеќе и повеќе се навикувате и почнувате да се прилагодувате. Како млад човек во странство треба да сте спремни да се прилагодите на околината и условите. Една од најважните работи која би ја издвоил е познавањето на јазикот. Доколку државата и луѓето во која моментално живеете се спремни да не прифатат со отворени раце, тогаш мислам дека во најмала рака треба да се потрудиме и ние да им возвратиме на еднаков начин. 

8. Што ве мотивира за да успеете во животот?

Голем дел од мотивацијата ја црпам од членовите на мојата фамилија кои се моја најголема поддршка. Тие се секогаш тука за мене и секојдневно ме инспирираат. Без нив не би бил ни пола пола од човекот којшто сум денес. Исто така, желбата да бидам што е можно подобра верзија од мене секој ден е голема мотивација за мене. 

9. Како го исполнувате вашето слободно време?

Моето слободно време се трудам да го исполнам со повеќе активности. Моментално мојата главна спортска активност е Cross Fit, нешто во коешто многу се пронајдов и би го препорачал на сите оние кои сакаат кратки но интензивни тренинзи, кои содржат атлетика, гимнастика и кревање на тегови. Исто така, понекогаш играм пинг понг со моите колеги. Освен за моето физичко здравје, се грижам и за психичкото. Пред околу две години започнав да практикувам Зен медитација, која ја води професорот на мојот институт, институтот за автоматика, Paul О’Leary. Инспиративно е за сите нас, кои сме негови колеги, да учиме од него не само нешта поврзани со машинството и струката, туку и техники за медитација, начини за справување со стрес и слично. Исто така, едно од моите омилени хобиа е готвењето. Наоѓам големо задоволство да приготвувам нешто што претходно не сум го направил, а потоа го споделувам со моите другари и колеги. Исто така, за викенди практикувам да гледам фудбал, особено Liverpool. 

10. Што ќе им порачате на сите кои го читаат ова интервју? 

Би им порачал да уживаат во животот и во работите кои ги прават среќни. На сите нас ни е дадена шансата да го живееме овај живот, единствено нешто што треба да одлучиме е како да го поминеме времето кое ни е дадено. Ќе завршам со зборовите на писателот Allan Watts: „It’s better to have a short life that is full of what you like doing, than a long life spent in a miserable way“.Image attachmentImage attachment

 

Коментирај на Facebook

Keep it up brother ❣👏👏👏👏

Ubavo dete bidi sreken uspesen I blagosloven od boga pozzzz

Sekoja cest, bravo Goran, uste mnogu uspesi ponatamu!!!

Bravo uste mnogu uspeh vo idnina

Bravo!

Bravos !!!

Bravo

Cestitki Goran !Mnogu sreka po patot na tvojot zivot! Cestitki do tvoite prekrasni roditeli❤

Bravo! Uspesi i ponatamu

Well done

Браво!!!

Браво Горан! I give you mana, you give me Tango 💪

Bravo Goran !!!

bravooo!!!!

Sekoja cest , bravo !!!

Mnogu sreka i mnogu uspesi ponatamu bravo Goran

Браво многу успех понатаму

Bravo Goran ti čestitame tebe i za tvojata familija.

Gordi na Goran 🎉💪

Sekoja cest mlad i uspesen coveku ,samo sreka i ubavina da te pratat vo zivotot sto e pred tebe

Sekoja cest.Bravo!

+ Види повеќе коментари

27.05.20 - 9:57

Aгенција за иселеништво

По повод празникот свети Кирил и Методиј и покрај пандемијата членови од македонската заедница како и секоја година и оваа година му се поклонија, оддадоа почит и положија свежо цвеќе на спомен плочата на свети Методиј во градот Елванген.
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

По повод празникот свети Кирил и Методиј и покрај пандемијата членови од македонската заедница како и секоја година и оваа година му се поклонија, оддадоа почит и положија свежо цвеќе на спомен плочата на свети Методиј во градот Елванген.
#СоопштенијаImage attachmentImage attachment

Нека е честит Денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј ... Види повеќеВиди помалку

Нека е честит Денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј

Агенцијата за иселеништво им го честита Рамазан Бајрам на сите граѓани од исламска вероисповед кои го слават овој голем муслимански празник. Нека Рамазан Бајрам, по светиот месец на постот, кај сите муслимани мине во семејна среќа, со добро здравје, хармонија, љубов, почит и меѓусебно пријателство!
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Агенцијата за иселеништво им го честита Рамазан Бајрам на сите граѓани од исламска вероисповед кои го слават овој голем муслимански празник. Нека Рамазан Бајрам, по светиот месец на постот, кај сите муслимани мине во семејна среќа, со добро здравје, хармонија, љубов, почит и меѓусебно пријателство!
#Соопштенија

 

Коментирај на Facebook

Vi blagodaram za çestitkite.

Cestitka i od Mak-Most.

Честит 23 Мај - Национален ден на Власите! ... Види повеќеВиди помалку

Честит 23 Мај - Национален ден на Власите!

Интервју со Зоран Митев, фаготист

На прв поглед, секој ќе рече дека своите студенти ги учам да свират фагот, но мојата филозофија за успех е дека мораат да живеат со и за музиката, да ја сакаат и да се пронајдат себе си во неа и да го засакаат и почитуват инструментот, кој е важен за исполнувањето на нивната замисла, само така ќе го живеат и реализираат својот сон.

1. Долги години живеете во Република Словенија, како е да се живее и работи во земјата со најубавата природа?

Во Словенија сум дојден на 03.10.1983 година, со цел да се запишам во втора година на Академијата за музика во Љубљана, кај професор Божидар Тумпеј. Во тоа време единствениот солист на фагот во поранешна СФРЈ. (тоа е моето прво доаѓање во Словенија).
Морам да кажам дека тое е еден од најдобрите, ако не и најдобар чекор во мојот живот. Не ми жал што сум дошол и кога повторно би имал можност да бирам, би го повторил истото.
Словенија е навистина прекрасна земја. Се е на само 60 минути оддалечено од Љубљана, море, планини, езера, прекрасни реки со најчиста вода во Европа (скоро по целото течение на реките, водата може да се пие).

2. Своето високо образование го завршувате во Љубљана на музичката Академија на отсекот фагот, што ве поттикна да ја изучувате музиката?

Роден сум во сиромашно работничко семејство, без музичка традиција, значи никој од мојата фамилија не се занимавал професионално со музика или живеал од неа, освен пеењето, кое не го сметам за некоја традиција туку за талент.
Кога бев мал, во прво одделение, некаде на пролет моите родители купија црно-бел ТВ Маојр 67, тогаш за прв пат видов симфоничен оркестар и првото што го реков беше „Јас ќе бидам диригент” . Тој ништо не работи, само мавта со рацете (ха ха ха).
Уште една случка која што ја паметам е следната:
Во второ одделение бевме на еднодневна настава од Св. Николе до Дојран, целиот пат додека патував им пеев на моите другари. Во петто одделение почнав да свирам гитара кај учителот и композитор Кирил Трајковски, кој воедно ме подготви и за приемниот испит во музичкото училиште во Скопје.
Во основното училиште бев одличен ученик, математика и физика ми беа омилени предмети, па затоа татако ми беше сигурен дека ќе бидам доктор или архитект, како мојата сестра. Моите родители не сакаа да слушнат за музичко училиште па затоа скришум се договорив со мојата сестра и таа ме однесе на приемниот испит во музичкото училиште, тогаш се наоѓаше во Карпош и без никаков проблем ме примија во училиштето.

Како се определив за фагот и тоа е добра случка. По завршениот приемен испит, претседателот на испитната комисија беше проф. Благој Цанев, ме праша што сакам да свирам? Јас замислував дека можеби можам да свирам на пример саксафон, сооглед дека не знаев кои инструменти можат да се изучуваат. Професорот Цанев ми посочи дека тој инструмент не можам да го изучувам, по што им реков дека можеби можам да свирам кларинет и на оваа моја замисла, добив негативен одговор со тоа што професорот Цанев ми посочи дека кларинет можат да изучуваат деца кои имаат нижо музичко и дека има простор саммо во хор или во смерот за фагот. И на крајот решение беше да изучувам фагот.
По завршувањето на средното училиште, ја завршив воената обврска од една година и се запишав на прва година кај професор Сретен Теодосиевски, кој беше првиот фаготист во Македонската филхармонија.
Човекот кој има големо влијание врз мене за да заминам во Словенија, беше професорот Предраг Трајковски. По завршување на прва година на ФМУ. Оттука заминав на приемен испит во Белград кај професорот Божидар Тумпеј, кој воедно беше и ВД директор на Белградската филхармонија. Во август 1983 година добив писмо од професорот Тумпеј дека се сели во Љубљана и ме покани да студирам во неговата класа на Академијата за Гласбо во Љубљана. По ова се запишав на Академијата за Гласбо во Словенија и со макотрпна работа, студирање и вежбање станав она што сум денес.

3. До сега имате настапувана на голем број на концерти што во странство, кој од вашите настапи ви најдраг, што е она што ве инспирира за да музицирате?

Настапувањето на концерти е половина од мојата работа. Настапувам со оркестарот на Словенската филхармонија, скоро секој четврток и петок, со различни камерни оркестри, но и како солист и со клавир или со оркестар. Најчесто настапувам во трио камерен состав што е и најлесен од логистичка страна. Во Македонија најчесто настапувам со Македонската филхармонија и како солист на Скопско лето и Есенски музички средби. На Охридско лето имам настапувано два пати, еднаш со гудачкиот квинтет на Словенечката филхармонија и еднаш на концертот за 10 годишнината од смртта на професорот Томислав Зогравски. Тешко можам да се одлучам кој концерт ми е посебно драг, а кој не. За мене сите солистички концерти се еднакво важни, за секој концерт приготвувам доследно и со многу време посветеност, секој концерт има своја тежина. Најдобро се чувствувам какао солист со синфониски оркестар. Тежината на концертите е многу поинаква и различна, секој концерт бара поинаква психолошка припрема. Најлесно е да се свири со синфоничен оркестар, а најтешко и најмногу време за припреми е потребно за соло рецитал.

4. Вие работите како прв фаготист во филхармонијата на Словенија, а воедно и предавате на факултет за музичка уметност во Словенија, на што ги учите вашите студенти за да бидат идни успешни музичари?

Да, во моментов сум соло фаготист на Словенската филхармонија, професор на музичката академија во Љубљана. До лани бев и професор во Сараево на факултет за музичка уметност. Како прв фаготист во Љубљанската опера почнав да работам уште како студент во трета година. Во 1991 година почнав како соло фаготист во Словенечката филхармонија, каде што сум и моментално со титула на признат врвен уметник соло фаготист.
На музичката академија сум доцент, но очекувам овие денови да добијам титула на вонреден професор. Долго време работев и во двете средни музички школи на КГБЛ Конзерваториумот за музика и за балет во Љубљана и во средното музичко училиште во Велење.
Што ги учам моите ученици и студенти? Интересно прашање. На прв поглед секој ќе рече дека ги учам да свират фагот, но мојата филозофија за успех е дека мораат да живеат со и за музиката, да ја сакаат и да се пронајдат себе си во неа и да го засакаат и почитуват инструментот, кој е важен за исполнувањето на нивната замисла. Изучувањето на инструментот има многу развојни фази, кои требаат постепено да се усвојуваат. Тоа значи дека треба многу вежбање.
Припремата за настап е клучен момент во успехот на еден музичар, на кое посветувам многу внимание, концентрацијата е една од основните теми за кој се зборува постојано. Дишењето, медитацијата се основа за секој настап. Сето тоа се субјективни фактори на кои треба да се потсетува студентот постојано.

5. Долги години како музичар, вашата автобиографија ќе запише голем број на успеси, кои признанија, награди и успеси ве доизградиле како афирмиран фаготист?

Имам могу признанија, награди и титули. Уште како ученик во МБУЦ Илија Николовски Луј, добив награда на тогашниот натпревар во поранешна СФРЈ. Како студент добив неколку први награди на републичките и државните натпревари и две студентски Прешернови награди. Прешерновата награда е највисоката награда во Словенија, која се доделува и ден денес и е нешто највисоко што може некој уметник да го добие.
За РТВ Словенија имам снимано се што е напишано во Словенија за соло фагот и фагот со оркестар и скоро се што е за фагот со клавир. Воедно сум автор или коавтор на 7 ЦД или носители на звук.

6. На сцената сте познатиот музичар Зоран Митев, но приватно сте сопруг и татко, како го исполнувате слободното време кога не сте на сцената?

Слободното време, времето кога не сум на работа или на некој настап, го поминувам со моето семејство. Сопруг сум на мојата прекрасна сопруга Сузана, која исто така е музичар. Таа е професор по флејта и незаменлива домаќинка, жена и мајка. Воедно сум татако на две прекрасни момчиња Михаил и Лука, кои тргнаа и двајцата по мојот пат, и двајцата се музичари, фаготисти.
Михаил магистрираше во Цирих, но и по ова продолжи да оди на специјализација кај истиот професор, а минатата година се вработи во операта во Марибор како соло фаготист. Додека Лука е студент во 4 година на музички факултет во Салзбург.

7. Кои се вашите идни планови за самостојни настапи, но и во склоп на филхармонијата?

Идните планови за настап зависат од потребата за такви настапи и приликите за истите, па така согласно потребите така и ние се прилагодуваме. Многу тешко се добиваат концерти со оркестар, а за рецитал треба постојано пријавување на сите фестивали во Словенија, на Балканот и во Европските земји.
Со Словенската филхармонија планирам да го свирам концетрот за фагот и камерен оркестар од словенскиот композитор Lucujan Marija Škerjanc и да снимам уште едно ЦД во соработка со мојот колега трубач со четири концерти.

8. Што ќе им посакате на сите кои го читаат ова интервју?
Би сакал да може македонската публика да ме слуша дома.
... Види повеќеВиди помалку

 

Коментирај на Facebook

Bravo

Bravost Zoki ti pozeluvam uste poveke uspesi tebe I tvoite prekrasni sinovi sto treba da se gordees so niv pozdrav

Naše dete!

Super si povedal Zoki.👏 Samo škoda, da nisi povedal še svoj naslov Fagotiše st. Ligatec😊. Čestitam, tudi, ker si tako lepo opisal svojio Suzano♥️

Gordi sme site na tebe i jas i dzezair i minur .pozz tome

Bravo za mojot skolski pozdrav

Bravo mnogu uspesi i ponatamu pozz. Do tvojata familija cest mi e sto ve poznavam🍀

Sekoja chest..👏👏👏

Секоја чест и понатаму успеси

Браво,браво👏👏👏

БРАВО само напред.

Pozdravi i se naj naj vo zivotot.vo 1va godina na fmu vo skopje zaedno bevme kaj prof.sreten teodosievski.zoran otide kaj prof.tumpej za ljubljana nekoj diplomira nekoj vo jna.i vo vtora godina ostanav sam fagotist na fmu ..pozdrav tome

👏👏👏👏

Čestitke Zoran.👏👏👏

БРАВО!

Bravo Zoki

👏👏👏Се гордеам со тебе и твоите успеси можеби исто толку колку што се гордееше твојата покојна сестра... Само напред Митеви ви посакувам многу успеси понатаму... Позз.

Моја почит Зоки!

Bravoooo skolski

Bravo Zoran!

Bravos Zoki samo uspesi ponatamu pozdrav

Зоран браво за постигнатите успеси на тебе и на цела твоја фамилија

Bravo Zoran ,so vakvi lugje treba site da se gordeeme.Pozdrav i mnogu cestitki.

Iako ne go poznavam , sepak e nasa gordost , golem pozdrav

+ Види повеќе коментари

Интервју со Erdovan Eki Etoski, претседател на Македонското друштво МАК-Мел од Бургдорф од Швајцарија. ... Види повеќеВиди помалку

Почитувани,
Агенцијата за иселеништво Ви го честита 1-ви Мај, Денот на трудот.
Со почит,
Агенција за иселеништво
#Соопштенија
... Види повеќеВиди помалку

Почитувани, 
Агенцијата за иселеништво Ви го честита 1-ви Мај, Денот на трудот. 
Со почит, 
Агенција за иселеништво
#Соопштенија

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachmentImage attachment

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachment

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachment

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachment

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19
... Види повеќеВиди помалку

Затоа што сме одговорни, учиме македонски јазик од дома.

За сите оние кои сакаат да го преземат „Буквар - боенка“, можат го посетат следниот линк https://www.minisel.gov.mk/bukvar/

#СедиДома #StayHome #COVID19Image attachment